KNR Jaarverslag 2023 online

Op 27 juni heeft de Algemene Vergadering van de KNR het jaarverslag 2023 goedgekeurd. In dit jaar kreeg de KNR nieuwe statuten en veranderde de naam naar Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen. Een naam dit meer recht doet aan de huidige situatie. In het jaarverslag is te lezen wat het Bestuur en de verschillende commissies en werkgroepen dit jaar zoals hebben gedaan.

KNR-Waarderingsprijs

De KNR reikte voor de laatste maal de KNR-Waarderingsprijs uit. Dit maal aan een project dat zich inzet tegen armoede. De prijs ging naar het Huis van Compassie in Nijmegen. Dit is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden. Compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat hierbij centraal. Met de KNR-Waarderingsprijs willen de religieuzen projecten belonen waarin ze zichzelf herkennen. Projecten die passen bij hun traditie van inzet voor kwetsbare mensen en noden van de tijd.

Synodaal proces

Samen met het bisdom ‘s-Hertogenbosch en de Netwerk Katholieke Vrouwen heeft de KNR in 2023 het project Luisterend op Weg opgezet om meer aandacht te geven aan het Synodale Proces. Dat doen zij door een speciale website, nieuwsbrieven en het organiseren van online synode cafés en andere bijeenkomsten.

Ondersteuning

De Commissie Beheer en Bestuur en de stafmedewerkers gaven ondersteuning op het gebied van bestuurbaarheid en financieel-economische vragen. In diverse klooster en abdijen werden energiescans uitgevoerd om hen te helpen bij het verduurzamen en verlagen van de energiekosten. KNR-PIN kreeg weer veel projectaanvragen binnen die beoordeeld werden. Zo ondersteunden de religieuzen ook in 2023 weer 165 projecten op het gebied van ondermeer armoedebestrijding, vluchtelingen, noodleniging, en opbouw van kerk- en samenleving.

Lees het jaarverslag KNR 2023

 

Cover KNR jaarverslag 2023

 

 

Delen