Gesprekshandleiding Fratelli Tutti

Op 4 oktober 2020, feestdag van Franciscus van Assisi, heeft paus Franciscus zijn derde encycliek Fratelli Tutti (‘Allen broeders en zusters’) gepubliceerd. De titel ontleende hij aan een geschrift van Sint Franciscus. Die prijst daarin hij allen zalig die hun zusters en
broeders in verre oorden evenzeer liefhebben als hun verwanten die dichtbij zijn. Die woorden zijn de paus uit het hart gegrepen. “Niemand redt het in dit leven zonder de hulp van anderen”, schrijft hij. Daarom is de tijd gekomen om als één menselijke familie “waarin wij broeders en zusters van elkaar zijn” op te trekken (paragraaf 7-8).

Franciscaanse thema’s

In Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als universele broederschap, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato Sí uit 2015, waarin de franciscaanse verbondenheid met de gehele schepping centraal staat.

Gesprekshandleiding

Deze gesprekshandleiding is een initiatief van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De handleiding kan worden gebruikt om de encycliek in groepsverband te bespreken of voor individuele overweging. U vindt een korte samenvatting van elk hoofdstuk, enkele citaten uit het betreffende hoofdstuk en vragen om de tekst te verwerken. We hopen dat deze gesprekshandleiding een bijdrage levert aan een beter begrip van de inspirerende visie die paus Franciscus ontvouwt in Fratelli Tutti.

De handleiding kan gratis worden gedownload:

Delen