Liturgie

Op deze pagina vindt u gebeden en bouwstenen voor liturgische vieringen die worden aangeboden door de KNR.

Internationale dag tegen Mensenhandel 8 februari

Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus 8 februari uitgeroepen als Internationale dag tegen mensenhandel. Hij deed dit mede op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel. Met deze dag wil paus Franciscus de aandacht vestigen op de verschrikkingen van mensenhandel en ons aansporen er iets tegen te doen. De datum valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos.

Herdenking overleden religieuzen

Op 19 september 2020 organiseerde de KNR samen met het bisdom ‘s-Hertogenbosch een landelijke herdenking voor overleden religieuzen in coronatijd. De liturgie van deze viering, aangevuld met enkele suggesties voor gebeden en teksten is via onderstaande link te vinden. Deze is ook bruikbaar voor andere herdenkingen.

Allerzielen: Herdenking omgekomen vluchtelingen

Met Allerzielen, 2 november,  herdenken we in de katholieke kerk onze overledenen. Sinds enkele jaren worden op diverse plaatsen in ons land ook de omgekomen vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen herdacht. Mannen, vrouwen en kinderen, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, onderdrukking en armoede op zoek naar een beter leven. Ieder jaar weer komen er velen om. Ook aan hen willen we op deze dag denken. De CMBR heeft enkele liturgische suggesties gebundeld om tijdens de Allerzielenviering ook deze doden te gedenken.

Adventsvieringen: Maak ons tot instrument van uw vrede

In 2017 stelde de KNR vier adventsvieringen samen rond het thema Maak ons tot instrument van uw vrede