Richtlijnen en procedure KNR-Waarderingsprijs

KNR-Waarderingsprijs 2021

Richtlijnen

Genomineerd kunnen worden:

  • individuele personen, groepen, verenigingen of stichtingen die zich op een in het oog springende manier inzetten voor het overbruggen van verschillen;
  • Het moet gaan om projecten die te maken hebben met onderwijs en/of vorming in brede zin;
  • Het initiatief, de activiteit of het project is bijzonder van aard en de KNR wil daarom door het uitreiken van een prijs dit project ten voorbeeld stellen in de hoop dat het navolging krijgt;
  • Er zijn vergelijkbare activiteiten of projecten, maar het voorgedragen project steekt qua opzet en resultaat boven de andere projecten uit en wordt daarvoor beloond. De toekenning van de KNR-waarderingsprijs aan dit specifieke project kan mede gezien worden als aanmoediging van vergelijkbare activiteiten of projecten;
  • In principe worden geen prijzen uitgereikt aan projecten die ook al elders bekroond zijn.
  • De KNR wil zich richten op het stimuleren van activiteiten van meer praktische aard en bekroont derhalve geen studies.
  • Het project heeft zich al enigermate in de praktijk bewezen.

Procedure

Iedereen kan tot 31 maart 2021 projecten nomineren door het insturen van het nominatieformulier

Na deze datum beoordeeld een jury bestaande uit drie religieuzen de voorgedragen projecten en stelt aan de hand van de richtlijnen een shortlist op van maximaal zeven projecten.

Deze shortlist wordt voorgelegd aan de Hogere Oversten van de religieuze instituten en de leden van het Bestuur KNR. Zij mogen, bij voorkeur in overleg met hun medezusters en –broeders hieruit hun top 3 kiezen. Tijdens de Algemene Vergadering van 4 november 2021 krijgen de genomineerde projecten van de shortlist de kans zich te presenteren aan de aanwezigen en volgt een tweede stemronde. Deze uitslag wordt opgeteld bij de punten van de eerste ronde. Het project met de meeste stemmen zal aan het einde van de middag de prijs in ontvangst mogen nemen.