Richtlijnen en procedure KNR-Waarderingsprijs

Beeldje KNR Waarderingsprijs
Beeldje dat wordt uitgereikt aan de winnaars van de KNR-Waarderingsprijs

KNR-Waarderingsprijs 2023

Richtlijnen

Genomineerd kunnen worden:

  • Individuele personen, groepen, verenigingen of stichtingen die zich op een in het oog springende manier inzetten tegen armoede en ongelijkheid.
  • Het moet gaan om projecten / initiatieven die op een creatieve of vernieuwende manier bijdragen aan de bestrijding van armoede in Nederland;
  • Het initiatief, de activiteit of het project is bijzonder van aard. Door het uitreiken van een prijs aan dit project stelt de KNR het ten voorbeeld in de hoop dat het navolging krijgt;
  • Er zijn vergelijkbare activiteiten of projecten.  Het voorgedragen project steekt echter qua opzet en resultaat boven de andere projecten uit en wordt daarvoor beloond. De toekenning van de KNR-waarderingsprijs aan dit specifieke project kan mede gezien worden als aanmoediging van vergelijkbare activiteiten of projecten;
  • In principe worden geen prijzen uitgereikt aan projecten die ook al elders bekroond zijn.
  • De KNR wil zich richten op het stimuleren van activiteiten van meer praktische aard en bekroont derhalve geen studies.
  • Het project heeft zich al enigermate in de praktijk bewezen.

Procedure

Iedereen kan tot en met 14 mei 2023 projecten nomineren door het insturen van het Aanmeldformulier nominaties

Na deze datum beoordeeld een jury bestaande uit drie religieuzen de voorgedragen projecten en stelt aan de hand van de richtlijnen een shortlist op van maximaal zeven projecten.

Deze shortlist wordt voorgelegd aan de Hogere Oversten van de religieuze instituten en de leden van het Bestuur KNR. Zij mogen, bij voorkeur in overleg met hun medezusters en –broeders hieruit hun top 3 kiezen. Tijdens de Algemene Vergadering van 19 oktober 023 krijgen de genomineerde projecten van de shortlist de kans zich te presenteren aan de aanwezigen. Daarna volgt een tweede stemronde. Deze uitslag wordt opgeteld bij de punten van de eerste ronde. Het project met de meeste stemmen zal aan het einde van de middag de prijs in ontvangst mogen nemen.