Genomineerden KNR-Waarderingsprijs

Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury van de KNR-Waarderingsprijs, zes initiatieven genomineerd, die volgens de juryleden zo bijzonder en inspirerend zijn dat ze in aanmerking komen voor de KNR-Waarderingsprijs. Daarnaast vindt de jury het van belang om een zo groot mogelijke diversiteit aan initiatieven te presenteren om zo de verschillende manieren te laten zien waarop mensen zich inzetten voor gelijkwaardigheid en het overbruggen van verschillen. Het zijn daarom zes projecten die heel verschillend zijn, maar ieder op hun eigen wijze bijdrage aan meer gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen.

Hieronder een overzicht van de zes genomineerde projecten, in willekeurige volgorde:

 

Arnhemse Wereldvrouwen

Een van de genomineerde projecten voor de KNR-Waarderingsprijs 2021 is het project Arnhemse Wereldvrouwen van stichting de Kim. Door dit project ontmoeten vrouwen van verschillende culturele en religieuze achtergronden elkaar tijdens verschillende activiteiten en leren elkaar en elkaars leefwereld beter kennen.

Het Arm & Rijk spel

Een van de genomineerde projecten voor de KNR-waarderingsprijs is het Arm& Rijkspel van Solidair Friesland. Door dit spel leren kinderen hoe het is om in armoede te leven en wordt armoede bespreekbaar. Bedoeld voor scholen, parochies en jeugdgroepen.

Emoena

Een van de genomineerde projecten voor de KNR-Waarderingsprijs 2021 is Emoena. Een leiderschapstraining voor mensen vanuit verschillende sectoren en met verschillende religieuze en culturele achtergronden.

Stichting Takecarebnb

Een van de genomineerde projecten voor de KNR-Waarderingsprijs is Stichting Takecarebnb. Via deze stichting kunnen statushouders enkele maanden logeren bij een Nederlands gezin in de gemeente waar ze straks zullen gaan wonen. Dit in afwachting tot ze zelf een eigen plek hebben. Op deze manier kunnen ze alvast integreren.

Eerste communievoorbereiding Ontmoetingskerk Parochie Dukenburg

Een van de genomineerde projecten voor de KNR-Waarderingsprijs 2021 is de Eerste Communieviering van de Ontmoetingskerk in de parochie Dukenburg, Nijmegen. Wat deze voorbereiding zo bijzonder maakt is dat hierdoor kinderen en ouders van verschillende culturele achtergronden elkaar leren kennen en elkaar ontmoeten.

Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân is een van zes genomineerden voor de KNR-Waarderingsrpijs. Vanuit het platform, waarbij vele groeperingen en organisaties zijn betrokken, worden activiteiten georganiseerd in het kader van ontmoetingen tussen christenen, moslims, hindoes, Joden, boeddhisten, humanisten, etc