Beter Stokhasselt, Tilburg

Fietswerkplaats van Beter Stokhasselt
Fietswerkplaats

Beter Stokhasselt is een van de zeven genomineerde projecten voor de KNR-Waarderingsprijs 2023. Het is een project in de wijk Stokhasselt in Tilburg, dat inmiddels in een aantal andere wijken waar veel armoede is navolging vindt. Het doel van het project is tweeledig.

Iets betekenen

Enerzijds helpt het project mensen met een smalle beurs die geen eigen netwerk hebben bij het doen van klussen in huis en tuin. De klussen worden uitgevoerd door mensen die een grote of bijna onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Een sociaal werker begeleidt hen daarbij. De organisatie spreekt liever van mensen die graag weer wat willen betekenen voor een ander en focust op wat er wel kan, wat goed gaat en wat leuk is.

Tegenprestatie

Doordat de klussen worden gedaan bij de mensen thuis, komen soms ook achterliggende problemen aan het licht. De organisatie kan daarbij soms ook hulp bieden of hen doorverwijzen naar de juiste instanties. Als iemand zich meldt met een klus is er eerst een gesprek. Dat gaat over de inhoud van en werkwijze bij de klus, over de leefsituatie van de bewoner en de tegenprestatie. Dat laatste kan een klein geldbedrag zijn, een keertje koken voor de groep of zelf ook vrijwilligerswerk gaan doen. Van de tegenprestaties organiseert Beter Stokhasselt leuke activiteiten voor de deelnemers.

Naast het klussenproject is er inmiddels ook een fietsreparatie, een repaircafé en een service voor computers. Beter Stokhasselt is een project van Contour De Twern.

Meer informatie:op de website van contourdetwern.nl