Bewonersinitiatief De Hagedoorn, Almelo

Repairmiddag in de Hagedoorn

Bewonersinitiatief De Hagedoorn in Almelo is een van de genomineerde initiatieven voor de KNR-Waarderingsprijs. Het project is bedoeld voor alle bewoners van het Nieuwsstraatkwartier in Almelo. Dit is een multiculturele wijk die bekend staat als de armste wijk van Nederland waar veel financiële en sociale achterstand is.

Het initiatief komt van de bewoners van de wijk zelf in samenwerking met de gemeente. De stichting is gehuisvest in voormalige basisschool de Hagedoorn waar inmiddels tal van andere maatschappelijke organisaties bij ingetrokken zijn. Er worden wekelijks spreekuren gehouden door de wijkagent en buurtcoördinator. Ook is er een energiehuis waar buurtbewoners advies krijgen over verduurzaming en verlaging van hun energiegebruik. Er zijn taallessen, een repaircafé, een ruillokaal voor kleding en speelgoed, een naailokaal van het Leger des Heils, fysiotherapie en een sportlokaal. Het is een open huis waar iedereen mag binnenlopen voor een praatje en kop koffie.

Activiteiten voor wijkbewoners

Daarnaast organiseren de vrijwilligers tal van activiteiten voor de wijkbewoners.

Zo is er in 2022 een pluk- en buurttuin gerealiseerd rond het gebouw. Er zijn themakisten beschikbaar voor het vieren van kinderverjaardagen. Ook zijn er diverse evenementen gehouden: viering van Wereldvrouwendag, een Lady’s night, een lentefestijn, een sinterklaasfeest voor alle kinderen en een kerstbuffet voor de wijkbewoners.

Meer informatie: www.de-hagedoorn.nl