Jongeren - Verborgen Vuur

Jongerencentra van de religieuzen

Verschillende Religieuze Instituten hebben eigen jongerencentra en/of organiseren activiteiten speciaal gericht op jongeren.  Een aantal van hen werkt samen via de commissie Jongerenwerk Religieuzen van de KNR, onder de naam  Verborgen Vuur. Je vind hier  informatie over deze centra. In de agenda vind je een overzicht van allerlei activiteiten die de centra organiseren.

 

 
Er is ook een speciale facebookpagina van Verborgen Vuur