Huis van de Roeping

Het Huis van de Roeping is een project dat erop gericht is mensen te helpen om hun religieuze roeping te vinden en te volgen. Wij bieden daarvoor de volgende mogelijkheden: Drie Roepingenfilms 2017.100

  • Informatie – o.a. de films hiernaast via deze link,
  • Oriëntatie-dagen,
  • Verkennende gesprekken,
  • Individuele begeleiding,
  • Het bezoeken van meeleefplekken van kloosters en religieuze gemeenschappen,
  • Etc...

Tegelijk stellen wij ons tot doel om daarbij het netwerk te versterken van religieuze instituten (ordes, congregaties, abdijen, bewegingen en religieuze gemeenschappen) waar nieuwe leden welkom zijn. Door religieuze gemeenschappen, 'zoekenden' en begeleiders met elkaar te verbinden, hopen wij het roepingenwerk in Nederland te kunnen versterken.

Neem contact met ons op als je deel wilt nemen aan het gezamenlijke oriëntatieweekend van 7 tot 9 juli in Egmond-binnen. Hier vind je het programma.

orienetatieweekendjuli2017

 

 

Pages in English

English

 

 

 

Dit project is een initiatief van de Commissie Toekomst Religieus leven van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de officiele koepelorganisatie van de Nederlandse religieuzen.

Orientatieweekend 7-9 juli 2017