Energie

Studiemiddag 10 november 2022

 

Bespaartips energie

Kerken en kloosters krijgen te maken met de enorme stijging van de energieprijzen. Het CIO-K (interkerkelijk overleg inzake overheidzaken, voor kerkgebouwen) heeft daartoe een aantal tips en overwegingen opgesteld voor kerken en kerkelijke gebouwen. Ook voor kloosterkerken en -kapellen zijn deze interessant en wellicht deels toe te passen in delen van kloosters.
Vaak wordt gedacht dat vanwege het orgel de temperatuur in kerken op een zelfde niveau gehouden moet worden en permanent gestookt moet worden. Dit is echter niet nodig en zelfs beter  om het niet te doen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed schreef hierover een brochure

Adviezen en overwegingen besparing energie kerkgebouwen door CIO-K

Kerkorgels en binnenklimaat – brochure RCE

Energie voor Kerken

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V.

Kerken en kloosters kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo te besparen op de energiekosten. Aan het collectief Energie voor Kerken nemen ruim 7.000 gas en elektra aansluitingen deel.

Een informatiefilmpje van Energie voor Kerken treft u hier aan:

.

Nadere informatie over Energie voor Kerken kunt u vinden op www.energievoorkerken.nl.

 

Energiebelasting

Religieuze instituten kunnen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gedeeltelijk de energiebelasting die zij betaald hebben terugvragen. Het verzoek tot teruggave energiebelasting kunt downloaden bij de belastingdienst.

 

Handleiding verduurzaming kloosters

De Provincie Noord Brabant en de KNR hebben samen vijf bijeenkomsten georganiseerd met zeven kloosters over de mogelijk­heden om samen hun exploitatie te verbeteren. Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomsten is dat in 2018 een energiescan is uitgevoerd bij de betreffende kloosters en zijn aanbevelingen gedaan. De ervaringen uit de energiescans zijn verzameld en verwerkt in een handleiding om het energieverbruik in kloosters te verlagen.