Honorering assistenties 2024

I. Wisselende assistentie

Soort 2024 2023
a. weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt € 90,– € 87,–
b. zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt € 58,– € 56,–
c. zondags-assistenties zonder preekbeurt € 26,–  € 25,–
d. weekdagen € 22,– € 21,–
e. bezinningsdagen, vormingsdagen etc.  per dag € 175,–  € 169,–
f. conferenties of instructies per keer € 106,– € 102,–
g. assistenties bij huwelijks- en uitvaartdiensten zijn gelijk te stellen aan b. Voorbereiding op deze diensten zijn gelijk te stellen aan f. € 58,– /€ 106,– € 56,– /€ 102,–

 

II    Vaste assistentie

Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbedragen:

  • a. weekendassistenties: € 90 per weekend, verhoogd met een bedrag van € 1.418 op jaarbasis
  • b. zondagsassistenties: € 58 per zondag, verhoogd met een bedrag van € 710 op jaarbasis

 

III Kilometervergoedingen

Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal € 0,32 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding is € 0,23 per kilometer.

 

2. Betalingen bijdrage in de reserve levensonderhoud voor
religieuzen die werkzaam zijn in het basispastoraat
(“pensioenbijdrage”)

  • Bijdrage 2024 € 4.459
  • Bijdrage 2023 € 4.296

 

3. Beloning bestuurders

De beloning van personen die worden ingeschakeld voor het besturen, het adviseren of het houden van toezicht bij religieuze instituten of daaraan verwante organisaties is gebaseerd op de in 2009 verzonden mailing. In de mailing van 2009 wordt voor niet leden een vergoeding van € 5.000 op basis van een tijdsbesteding van 100 uur voor toezichthouders en adviescommissies, € 50 per uur derhalve, redelijk geacht. Ondanks alle ontwikkelingen die sinds 2009 hebben plaats gevonden blijft dit uitgangspunt redelijk, maar wordt het bedrag van 2009 wel geïndexeerd. De vergoeding bedraagt:

  • 2024: € 76,76
  • 2023: € 72,03

Voor vaste adviseurs of zzp’ers is een redelijke uurtarief afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, opleidingsniveau en ervaring. Hiervoor kunnen wij geen uniforme richtlijnen geven maar kunt u bij vragen hierover contact opnemen met de KNR.