Honorering assistenties

Door het Economencollege van het Rk Kerkgenootschap wordt ieder jaar de bedragen voor assistenties en begeleiding van bezinningsdagen etc. vastgesteld.

De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

 

I Wisselende assistentie

 

 

Soort 2021 2020
a. weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt € 78,– € 78,–
b. zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt € 51,– € 51,–
c. zondags-assistenties zonder preekbeurt € 22,– € 22,–
d. weekdagen € 18,– € 18,–
e. bezinningsdagen, vormingsdagen etc.  per dag € 153,– € 152,–
f. conferenties of instructies per keer € 92,– €91,–
g. assistenties bij huwelijks- en uitvaartdiensten zijn gelijk te stellen aan b. € 51,– € 51,–

Inzake de eventuele voorbereiding op deze diensten wordt geadviseerd het onder punt f. vermelde tarief te hanteren.

 

II    Vaste assistentie

Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbe­dragen:

  • weekendassistenties: € 78 per weekend, plus € 1.230 per jaar
  • zondagsassistenties:  € 51 per zondag, plus    €    616 per jaar

III Kilometervergoedingen

Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal € 0,32 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding blijft € 0,19 per kilometer.

IV Levensonderhoud

Betalingen bijdrage in de reserve levensonderhoud voor religieuzen die werkzaam zijn in het basispastoraat (“pensioenbijdrage”)

  • Bijdrage 2021           € 3.875
  • Bijdrage 2020           € 3.810

V Beloning bestuurders

De beloning van personen die worden ingeschakeld voor het besturen, het adviseren of het houden van toezicht bij religieuze instituten of daaraan verwante organisaties is gebaseerd op de in 2009 verzonden mailing. In de mailing van 2009 wordt voor niet leden een vergoeding van € 5.000 op basis van een tijdsbesteding van 100 uur voor toezichthouders en adviescom­missies, € 50 per uur derhalve, redelijk geacht. Ondanks alle ontwikkelingen die sinds 2009 hebben plaats gevonden blijft dit uitgangspunt redelijk maar wordt het bedrag van 2009 wel geïndexeerd. De vergoeding bedraagt:

  • 2021: € 66,66
  • 2020: € 64,09

De vergoeding is bedoeld voor personen met een functie bij religieuze instituten, die niet gebaseerd is op meerdere werkdagen per week in een vast patroon. Eerder zullen de werkzaamheden gebaseerd zijn op een aantal vaste vergaderingen per jaar, waaronder voorbereiding, aangevuld met incidenteel andere werkzaamheden.

Vaste adviseurs en zzp’ers

Voor vaste adviseurs of zzp’ers is een redelijke uurtarief afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, opleidingsniveau en ervaring. Hiervoor kunnen wij geen uniforme richtlijnen geven maar kunt u bij vragen hierover contact opnemen met de KNR.