Belastingen en verzekeringen

Onroerendzaakbelasting

Kloosters met alleen een woonfunctie worden voor de onroerendzaakbelasting als woning aangemerkt. In de aanslag onroerendzaakbelasting wordt nog wel eens een klooster aangemerkt als niet-woning. In het verleden zijn hier twee rechtszaken over gevoerd waarin de rechter heeft bevestigd dat een klooster een woning. De uitspraken treft u hier aan:

Broeders van Oudenbosch

Bij het indienen van een bezwaar kunt u verwijzen naar deze uitspraken. Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van bezwaar dan kunt u contact opnemen met het bureau KNR.

Collectieve verzekeringen

Door de KNR zijn twee collectieve verzekeringen voor de leden van de KNR afgesloten. De polissen treft u hieronder aan:

De verzekeringen zijn ondergebracht bij Claeren in ’s-Hertogenbosch. Schades kunt u melden bij:
Claeren
T 073 – 303 30 70
E schade@claeren.nl | W www.claeren.nl
A Parklaan 21 E, 5211 JJ ’s-Hertogenbosch
P Postbus 1900, 5200 BX ’s-Hertogenbosch

Collectieve Zorgverzekering

Door de KNR is een collectieve ziektekostenverzekering met CZ afgesloten voor voor me­dewerkers en vrij­willigers van religieuze instituten. Via deze collectiviteit bij CZ kunnen uw medewerkers en vrijwil­ligers een korting krijgen op de aanvullende verzekeringen. Het collectiviteitsnummer is 5553083.

Zorgverzekering voor Religieuzen (ZVR)

De Zorgverzekering voor Religieuzen (ZVR) is een onderlinge ziektekostenverzekering voor religieuzen. De ZVR heeft een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de religieuze instituten en CZ. De relatie tussen ZVR en CZ bestaat meer dan veertig jaar. Vóór 2006 waren religieuzen particulier verzekerd. Vanaf 1 januari 2006 geldt de collectieve overeenkomst van ziektekostenverzekering voor religieuzen (hierna ZVR) en CZ. Deze overeenkomst is opgemaakt op het moment dat de nieuwe zorgverzekering werd geïntroduceerd. Vanaf 1 januari 2006 vallen de religieuzen onder de basisverzekering met uitzondering van missionarissen die op 31 december 2005 niet in Nederland verbleven. Voor deze groep heeft CZ een overeenkomst missionarissenregeling met het CAK gesloten (reparatiewetgeving). Deze overeenkomst loopt tot 31 december 2021 en kan dan stilzwijgend verlengd worden voor een periode van vijf jaar.