Personeel

contract foto: Unsplash

Rechtspositiereglement

De KNR heeft een eigen rechtspositiereglement dat van toepassing is voor personeel dat werkzaam is voor Religieuze Instituten. Het rechtspositiereglement volgt in grote lijnen de CAO VVT en hanteert ook de salarisschalen van VVT. Nadat een nieuwe CAO VVT is afgesloten bespreekt de werkgroep Rechtspositiereglement van de Commissie Beheer en Bestuur de wijzigingen. Daarna wordt de nieuwe versie van het rechtspositiereglement gepubliceerd.

De werkgroep heeft gekeken naar de aanpassingen vanuit de nieuwe CAO VVT en een voorstel gedaan aan het Bestuur KN.  Dat heeft het nieuwe Rechtspositiereglement op 28 februari 2024 goedgekeurd. U vindt het hier op de website. Voor oudere versies van het rechtspositiereglement kunt u contact opnemen met het bureau KNR.

Actiz

De KNR is lid van Actiz, de belangenorganisatie van werkgevers in de zorg, en kan een beroep doen op de werkgevershelpdesk van Actiz. Actiz publiceert jaarlijks de actuele premiepercentages en vergoedingen. De premiepercentages en vergoedingen voor 2022 kunt u hiernaast vinden.

De KNR kan alleen op vragen van de werkgevers antwoord geven. Voor vragen van werknemers word de werknemers doorverwezen naar de werknemersvakbonden.

SDB salarisinformatie

In het verleden organiseerde SDB samen met de KNR een salarisinformatiedag over de belangrijkste wijzigingen voor het komende jaar. In 2023 is er geen informatiedag geweest. Wel vindt u hiernaast de belangrijkste wijzingen voor 2024.

Arbo

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandigheden wet gewijzigd en is iedere werkgever verplicht om een arbodienst te hebben. Door arbodiensten wordt in hun overeenkomsten verschillende (aanvullende) voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden waaron­der een actueel risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor kerkelijke instellingen is in het verleden een model RI&E opgesteld. Zowel in het Economencollege als in het CIO-K is gesproken om één goedgekeurde RI&E te (laten) ontwikkelen voor kerkelijke instellingen. Kerkelijke instellingen met 25 of minder werknemers hebben na goedkeuring een werkbaar RI&E-instrument. Er is voor deze kerkelijke instellingen dan geen dienstverlening meer nodig op individueel niveau.

Modellen Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Door de PKN zijn twee modellen opgesteld die ook zijn erkend voor toetsingsvrijstelling waardoor kerkelijke instellingen met minder dan 25 medewerkers de RI&E niet hoeven te laten toetsen. De toepasbaarheid van deze modellen hangt natuurlijk af van de specifieke situatie van het religieuze instituut. Voor een religieus instituut met bijvoorbeeld een brouwerij zal het model waarschijnlijk niet voldoen maar voor religieuze instituten zonder dit soort activiteiten wel. De twee modellen van de PKN zijn via de links hiernaast te downloaden..

Downloads:

  • Model RIE met horeca
  • Model RIE zonder horeca

 

Wet DBA

Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA. Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven is om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd is de Wet DBA van kracht.