Pater Jan Laan op. Broeder wie ben je?

Dominicaan pater Jan Laan

Jan Laan op (81) is geboren te Averhorn. Hij woont sinds 2013 in het dominicanen klooster te Zwolle. Daar is hij rector en prior. Maar “praktisch wordt al het werk in het Rectoraat en in het klooster door anderen gedaan”, zegt hij zelf daarover.

Mijn ouders, Piet Laan en Bets Ruiter, schiepen voor hun tien kinderen en hun aanhang een warm en sociaal gevoelig huis; welkom was eenieder. Als dominicaan heb ik steeds als pastor gewoond en gewerkt vanuit dominicaanse parochies te Tiel en Rotterdam.

In mijn leven ben ik steeds meer geboeid geraakt door de personen van Jezus en Dominicus. Beiden zijn en waren personen die overtuigd zijn van de liefde die Onze God en Vader heeft voor al het geschapene: aarde, mens, dieren, planten, zon en maan, enz. Door Gods Liefde en zijn/haar scheppende Heilige Geest ben ik geraakt en geboeid. Waardevol en heilig ben ik en is al het geschapene in Gods oog en hart. Dat zij bestaan, nodigt mij uit om het waardevolle van wie en wat is aan het licht te brengen. Een paar voorbeelden:

Jan en allemans-feest

Toen ik vijftig jaar priester was heb ik tien personen om me heen verzameld, die ik heb leren kennen in mijn leven en samenleven. Alle tien lieten mij door hun leven en samenleven zien hoe zij omgingen met het waardevolle bij andere mensen en dieren. Vrienden en vriendinnen van Jezus en Dominicus zijn ze. Zij deden dat door hun aandacht en meeleven, hun compassie en gevoel voor recht en eerbied. Het werd een prachtig ‘Jan en allemans’-feest voor ons tienen en voor allen die dit meemaakten.

In de eerste week van november van dit jaar hadden we een Nigeriaanse dominicaan te gast, Godfrey Nzamujo op, geboren in 1950. Hij is bekend geworden, omdat hij een vuilnisbelt te Benin omgetoverd heeft tot een oase, een biologisch-dynamisch tuin- en landbouwproject. Dit project heet het Songhai project. Op internet kunt u meer over hem te weten komen. We hadden hem uitgenodigd vanwege de manier waarop hij met onze aarde, mensen, dieren en planten omgaat. Met elkaar verweven zijn we allen en Gods schepping gaat ons ter harte.

Geraakt door wat er om me heen gebeurt

Ik leef en ben dankbaar dat ik nog geraakt word door wat er om me heen gebeurt. Ik bid dat Gods lieve Geest me uitnodigt om te doen wat in mijn vermogen is om Gods liefde voor ons allen zichtbaar en tastbaar te maken.

Ooit wilde ik van ons klooster een ‘bedevaartplaats’ maken voor ‘gewone heiligen’. In Wijsheid van Jezus Sirach 38 wordt gesproken over allerlei ambachtslieden. In vers 32 staat: “Zonder hen kun je in geen enkele stad wonen en komen er geen gasten en reizigers. Zij houden de goederen van deze wereld in stand.” Hiernaar verwijs ik vaak wanneer ik iemand in het zonnetje zet. Ze zijn de pijlers waarop onze steden en dorpen gebouwd zijn.