Nieuws

14-1-2022

Webinar over synodaliteit met prof. Myriam Wijlens nu terug te zien

Het webinar dat de KNR op 10 januari 2022 organiseerde over het synodale proces staat nu online. Hoofdspreker was prof Myriam Wijlens. Met reacties van abt Bernardus Peeters, zuster Holkje van der Veer en mgr. Jan Liessen

13-1-2022

Nieuwsbrief Missionaire Agenda januari 2022 is uit

Vandaag verscheen de eerste digitale nieuwsbrief van de Missionaire Agenda van 2022 met berichten op het gebied van vrede, duurzaamheid en gerechtigheid

05-1-2022

Delen is vermenigvuldigen. Brochure over de solidariteit van de religieuzen

Eind 2021 presenteerde de KNR een nieuwe brochure over de solidariteitsfondsen van de religieuzen. Hierin informatie over de wijze waarop religieuzen projecten in binnen- en buitenland ondersteunen en voorbeelden van deze projecten.

04-1-2022

Nieuw provinciaal bestuur fraters van Tilburg

Nieuw provinciaal bestuur fraters van Tilburg

03-1-2022

Digitaal Tijdschrift voor Verkondiging vernieuwd

De website www.tijdschriftvoorverkondiging.org, het digitale oecumenische ‘Tijdschrift voor Verkondiging’ (TvV) van de minderbroeders franciscanen in Vlaanderen en Nederland, is uitgebreid en vernieuwd. Het bevat o.a. preeksuggesties voor de zondagse lezingen.

30-12-2021

Nieuw Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag treedt op 1 januari 2022 in werking

Het Reglement van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is herzien. Het herziene reglement gaat op 1 januari 2022 in.

29-12-2021

Frater Wilfried van der Poll herbenoemd als overste

Frater Wilfried van der Poll is herbenoemd als overste van het Religieus Huis Nederland van de fraters van Utrecht.

27-12-2021

Religieuzen geven antwoord op de vraag: Broeder, zuster wie ben je?

In twaalf portretten geven religieuzen antwoord op de vraag ‘Broeder, zuster wie ben je? Ze geven aan wat voor hen de kern van het religieuze leven is.

23-12-2021

Kerstwens Bestuur en Medewerkers KNR

Bestuur en medewerkers KNR wensen iedereen een gezegend Kerstmis en een hoopvol 2022

21-12-2021

Leven in volheid. Zes korte digitale optredens van kunstenaars en dominicanen

De dominicaanse familie komt met het project ‘leven in volheid’. Zes korte digitale voorstellingen met kunstenaars en predikers naar aanleiding van het boek Leven in volheid. De voorstellingen zijn digitaal te zien via YouTube