Nieuwe online cursus Lectio Divina door Abdij van Egmond

Bijbel

De Abdij van Egmond biedt dit najaar opnieuw een driedaagse online cursus Lectio Divina aan.

Lectio divina is bijbellezen met je hart, luisterend naar wat Gods Geest op dat moment wil zeggen en doen in jouw leven. Lectio divina kent vier stappen (die ook door elkaar heen kunnen lopen):

lezen (lectio) – je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken
mediteren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring, je gevoel
bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft
rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid.

In oktober 2023 wordt op woensdagochtend een 3-weekse online cursus Lectio Divina georganiseerd, afwisselend geleid door Willie van der Pijl en Anna Bernard. Vanaf 4 oktober starten de lessen steeds op woensdagochtend van 10:30 uur tot 11:30 uur via Zoom. Deelnemers ontvangen in de week voor de Lectio de Bijbeltekst met begeleidende vragen ter voorbereiding.

Meer informatie over de cursus

Zie ook: Religieus Leven: Lezen met een verhaal van zuster Angela Holleboom over Lectio Divina en Clara-

Delen