Oproep bisschoppen en hogere oversten na documentairereeks over seksueel misbruik

De afgelopen weken is op de Belgische televisie de documentairereeks “Godvergeten” uitgezonden. De documentaire, waarin mensen die als kind werden misbruikt door een katholieke priester hun verhaal vertellen, kon ook in Nederland worden bekeken.

De Nederlandse bisschoppen en hogere oversten begrijpen dat de verhalen van de slachtoffers in de documentaire veel indruk maken op mensen in Nederland. De bisschoppen en hogere oversten denken met name aan degenen die in Nederland als kind te maken kregen met seksueel misbruik door een geestelijke.

“De uitzending van de VRT over seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in België heeft ook onder slachtoffers van seksueel misbruik door medewerkers van de Katholieke Kerk in Nederland heftige reacties opgeroepen. Wij vinden dit heel begrijpelijk. Seksueel misbruik slaat immers diepe wonden en laat psychische trauma’s na waarmee mensen hun hele leven kunnen worstelen”, zeggen de bisschoppen en hogere oversten in een reactie.

“Wij als Nederlandse bisschoppen en hogere religieuze oversten betuigen daarover onze diepe spijt, zoals wij bij eerdere gelegenheden hebben gedaan en bieden nogmaals onze oprechte excuses aan voor het leed dat slachtoffers van seksueel misbruik door kerkelijke medewerkers is aangedaan. Seksueel misbruik van minderjarigen mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die tot taak heeft het Evangelie van Christus te verkondigen. Zeker de Kerk moet voor iedereen en zeker voor minderjarigen een veilige plek zijn. Het spijt ons ten zeerste dat zij dat niet voor alle minderjarigen is geweest”, aldus de bisschoppen en hogere oversten.

Over het seksueel misbruik door geestelijken in de Katholieke Kerk zei kardinaal Eijk eerder in de Tweede Kamer namens de bisschoppen en hogere oversten: “Toen in 2010 duidelijk werd dat -ook in Nederland- seksueel misbruik van minderjarigen in de RK Kerk had plaatsgevonden op veel grotere schaal dan gedacht, was dat ook een enorme schok voor ons, bisschoppen en hogere oversten. Dit temeer omdat wij ons geroepen weten om de leer van de Kerk uit te dragen, een leer die inhoudt dat juist de meest kwetsbare mensen liefdevolle zorg wordt geboden. Dat jonge mensen die bij ons niet hebben gevonden en in kerkelijke instellingen geen bescherming en liefdevolle bejegening vonden, maar seksueel zijn misbruikt heeft ons en vele anderen diep geraakt. Immers, seksueel misbruik van minderjarigen ondergraaft alles wat de kern is van het christelijk geloof en de daaruit voortvloeiende ethiek.”

De bisschoppen en hogere oversten benadrukken dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk in Nederland terecht kunnen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK, wanneer zij behoefte hebben aan hulpverlening of een luisterend oor.

In 2019 vond in Rome een kerktop plaats over preventie van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk. Bisschop Van den Hende nam hieraan deel als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. “We zijn beschaamd over wat er is gebeurd”, zei de bisschop na afloop. En hij riep op tot blijvende aandacht voor preventie: “Schaamte en de zwaarte van het onderwerp moeten ons niet verlammen. Dan juist is de omvorming belangrijk naar een grote alertheid voor de preventie die is afgesproken in ons land.”

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Zie verder:

 

Delen