Aankomend priester Arno Aardoom spreekt over zijn roeping en de inspiratie van de karmelieten

Arno Aardoom in geloofsgesprek
Arno Aardoom. Foto: KRO-NCRV

Op zondag 8 oktober was Arno Aardoom te gast bij Leo Fijen in het Geloofsgesprek. Op 18 november zal bisschop Van den Hende hem tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. Hij sprak over zijn roeping tot het priesterschap en hoe de karmelieten hem hierbij tot inspiratie waren.

Arno vertelt hoe hij zich gedragen voelt door God, hoe belangrijk het is om hulp te krijgen als je je roeping wil onderzoeken en over de weg die hij daarin heeft afgelegd. “Van jongs af aan heb ik ervaren: God is er ook voor mij, Hij wil iets met mij, Hij vraagt iets van mij. Zo heb ik het als kind al beleefd en daarin ben ik ook gesterkt door de omgeving waarin ik opgroeide.” Hij noemt op de eerste plaats zijn familie en de kerk, maar ook de natuur die de schoonheid van de schepping laat zien.

Geleidelijk proces

“Ik ben nu 45 jaar. Toen ik jong was, heb ik serieus nagedacht over het priesterschap, maar ik durfde als jonge man die stap niet goed te maken. Mijn geestelijk begeleider zei: ga dan eerst meer levens- en werkervaring opdoen en als dat verlangen er is, blijft het toch wel terugkomen. Daar heeft hij heel erg gelijk in gekregen. Ik ben gaan werken bij de overheid, als leidinggevende bij de Sociale Verzekeringsbank. Tegelijkertijd was ik erg betrokken bij de kerk in de parochie in Dordrecht. Maar ik merkte: hoeveel ik ook deed, het was voor mijn gevoel nooit genoeg. God vroeg toch iets meer, iets anders.”

“Ik ben weer in gesprek gegaan met een geestelijk leidsman met alle opties op tafel: diaconaat, priesterschap, religieus leven, huwelijk. En toen ik de optie van het priesterschap weer bij mezelf toeliet, ervaarde ik een hele intense vreugde.” Daarna was het een geleidelijk proces, vertelt Arno: “Ik voelde: God draagt mij hierin. Hij helpt mij zonder mij mijn vrijheid af te pakken, want ik heb ook de ruimte om andere keuzes te maken. En zo groeiden de overtuiging en het vertrouwen dat dit de weg is die voor mij is weggelegd.”

Spiritualiteit van de karmelieten

Hij spreekt over de spiritualiteit van de karmelieten die hij in Dordrecht leerde kennen waar zij een communiteit hadden. Die hielp hem bij het nadenken over zijn roeping. “Het vereist geduld, want je wil graag duidelijkheid en graag weten van God: Wat vraagt U nu van mij? Welke richting moet ik op? Het is iets dat ik mee zou willen geven aan anderen die nadenken over roeping: overhaast dat niet, neem er de tijd en de ruimte voor. Laat God tot je spreken. En ook: laat je helpen. Zo had ik een geestelijk begeleider nodig en mensen op mijn weg die mij elke keer weer een stukje verder konden brengen. Je moet het niet op eigen kracht willen doen.”

Arno vertelt daarom nog kort over ‘Kom en zie’, het traject van Vronesteyn en het bisdom voor mannen (18-45) die hun roeping willen onderzoeken. “Dat is een laagdrempelige mogelijkheid om na te denken over je roeping door in een kleine groep in gesprek te gaan over wat zou Gods plan met je leven kunnen zijn? Wat heeft Hij voor ogen? Zonder dat je je meteen op het seminarie bij de rector moet melden, wat natuurlijk toch wel een spannende stap is om te zetten.”

Ook de karmelieten bieden met enige regelmaat de mogelijkheid om je roeping te onderzoeken. Van 22 – 26 oktober organiseert de Karmel in Boxmeer een weekend waarin mensen kunnen onderzoeken wat God van hen verlangt en wat zij zelf verlangen. Meer informatie  Op 4 november is er een kennismakingsdag

Ook andere ordes en congregaties bieden dit soort mogelijkheden. Kijk daarvoor in de agenda

Bekijk de uitzending van het Geloofsgesprek
Meer informatie over ‘Kom en zie’

Delen