Geraakt zijn, geroepen zijn. Wat is dat?

Karmel Boxmeer, Roeping

Hij staat aan de deur en klopt en wacht,
Hem wordt opengedaan.

Geroepen worden is een uitnodiging om je kompas bij te stellen en af te stemmen op de andere kant, luisterend met heel je wezen. Maar als ik ja zeg, tegen wie of wat zeg ik eigenlijk ja? Waar zeg ik ja op? Wat vraagt het?

Roeping vraagt onderkenning van mijn verlangen. Is het mijn verlangen of Gods verlangen dat mij roept? Het vraagt vertrouwen om ja te zeggen. Soms vraagt het een gaan in het donker van de nacht of de mist van de verwarring. Soms een verduren en uithouden van de vraag. Soms mag het zijn een gaan in het licht.

Geroepen zijn: een vreemd avontuur van mij met God of van God met mij? Durf je het aan?

We onderzoeken hoe ons verlangen, ons geraakt zijn gestalte zoekt te krijgen in ons leven, dwars door onze dwaal- en omwegen heen.

Data:               22 – 26 oktober 2023
Begeleiding:   Hettie Berflo
Plaats:             Karmel  Boxmeer

www.karmel.nl/bezinningsprogramma

Delen