Religieuzen belonen inzet tegen armoede met KNR-Waarderingsprijs

Beeldje KNR Waarderingsprijs
Beeldje dat wordt uitgereikt aan de winnaars van de KNR-Waarderingsprijs

Op 19 oktober a.s. reikt de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen de KNR-Waarderingsprijs uit. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,–. Hiermee willen de religieuzen initiatieven bekronen en stimuleren die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Dit jaar is gekozen voor projecten die zich op een creatieve en vernieuwende manier inzetten tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Armoede als teken van de tijd

Vanouds hebben religieuzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij geprobeerd hun lot te verbeteren: door zorg, door onderwijs en later ook door het pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een antwoord van Gods volk.

In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de religieuzen, een antwoord willen geven op die nood. Zij willen mensen in armoede bijstaan en hen helpen uit die situatie te krijgen. De religieuzen willen dergelijke projecten over het voetlicht brengen door de uitreiking van de KNR-Waarderingsprijs. Begin 2023 deed de KNR daarom een oproep voor nominaties. Uit een lijst van 25 ingezonden projecten, koos de jury uiteindelijk zeven projecten voor de shortlist. Uit deze lijst van zeven projecten konden leden van de KNR (de hogere oversten) hun top 3 kenbaar maken.

Op 19 oktober 2023 zullen de projecten zich live presenteren aan de oversten en volgt een tweede stemronde. Op basis van deze twee stemrondes zal de uiteindelijke winnaar bekend worden en krijgt deze de prijs uitgereikt.

Zeven genomineerde projecten

De zeven genomineerde projecten zijn zeer divers van aard. Het zijn projecten die ieder eigen wijze proberen armoede te verlichten. Zij doen dat met respect voor de waardigheid van de betrokkenen. Door het bieden van de gewone basisbehoeften: eten, kleding, ontspanning. Door gebruik te maken van de talenten die ieder mens heeft en door onderlinge ontmoeting. Ieder van deze projecten probeert op een unieke manier onze samenleving een beetje beter te maken. Het zijn alle zeven projecten die navolging verdienen: De genomineerde projecten zijn: Beter Stokhasselt in Tilburg, bewonersinitiatief De Hagedoorn uit Almelo, Green Meals Amsterdam, Huis van Compassie Nijmegen, de Vakantiebank van rk diaconie Delft, facebookgroep Warm Buffet uit ’s-Hertogenbosch en de Kledingbank We Share/ Open Kerk in Doorn.

Meer informatie over de genomineerde projecten

Delen