Teksten meditaties Timothy Radcliffe o.p. in het Nederlands beschikbaar

Timothy Radcliffe o.p.

Ter voorbereiding op de Bisschoppensynode die woensdag 4 oktober gestart is, gingen alle deelnemers enkele dagen in retraite.  De dominicaan Timothy Radcliffe verzorgde tijdens deze retraite een aantal meditaties. Een aantal teksten zijn enkele inmiddels door de benedictijnen van de Abdij van Egmond vertaald naar het Nederlands.  Ze zijn te vinden op de website van de Abdij van Egmond

Timothy Radcliffe o.p. is voormalig magister-generaal (generaal overste)  van de Orde der Predikers zoals de dominicanen ook wel worden genoemd. Hij is een bekend schrijver en spreker en is gevraagd om de deelnemers aan de Synode te begeleiden tijdens de retraite voorafgaand aan de Synode zelf. Hij sprak over verschillende thema’s: over hoop, over vriendschap, over thuis zijn in God en God die thuis is in ons en over het gesprek onderweg naar Emmaüs.

Naast Timothy Radcliffe verzorgde ook zuster Maria Grazia Angelini o.s.b. dagelijks een tweetal meditaties. Alle teksten zijn in diverse talen ook terug te lezen op de speciale website van de synode. Daar kunt u ook meer nieuws rond deze 16e algemene vergadering van de bisschoppensynode vinden: www.synod.va 

Lees meer over de synode en de voorbereidende fases

 

Delen