Nieuwsbrief Missionaire Agenda verschenen

Logo nieuwsbrief Missionaire Agenda

In dit nummer van de Missionaire Agenda nieuwsbrief:

  • Klimaatverandering ondermijnt ontwikkelingsdoelen
  • Digitale grensbewaking borst met mensenrechten
  • Kruispuntuitzending over christelijke klimaatactivisten: bidden is niet genoeg
  • Mensenrechtenschendingen in Congolese kobalt- en kopermijnen
  • Open brief kerkelijke leiders over mensenrechten in Papoea
  • Aanbevelingen voor aanpak migratie
  • PAX roept op tot de-escalatie van geweld in Israël en Palestina
  • Welke weg naar duurzame vrede?
  • Vaticaan vreest een nieuwe Koude Oorlog
  • Nieuwe fase in proces van zaligverklaring Salvadoraanse martelaren

Lees de nieuwsbrief

Delen