Voorbeelden van Groene Kloosters

In de de eerste helft van 2021 verscheen er in het Katholiek Nieuwsblad een serie artikelen met voorbeelden van Groene Kloosters in Nederland. Verhalen over hoe kloostergemeenschappen proberen zorg voor de Schepping vorm te geven in het dagelijks leven. Dat kan zijn door het aanplanten van een voedselbos en vegetarisch te eten. Het kan door het verduurzamen van het (soms oude en monumentale) gebouw door isolatie en zonnepanelen. Maar ook door niet altijd te gaan voor het hoogste rendement, maar juist duurzaam en eerlijk te beleggen. Aan het woord komen o.a. abt Denis Hendrickx, de Benedictinessen in Oosterhout, de Mill Hillpaters uit Oosterbeek en de Ssps-zusters uit Amsterdam.

De serie is een vervolg op het project Groene parochies in Nederland. Theoloog Elisabeth Hense van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt dit jaar wat gemeenschappen van religieuzen, zoals  kloosters, op het gebied van groen en duurzaamheid doen. Ook over groene parochies verschenen inspirerende verhalen. Deze zijn te lezen op www.ru.nl/groeneparochies

 

 

Een wijngaard verbonden aan het klooster

De twaalf zusters norbertinessen in Oosterhout zijn op hun oude dag een heel nieuw avontuur aangegaan. Ze maken wijn van de druiven die sinds enkele jaren geoogst worden op het domein van hun Klooster Sint-Catharinadal.

Het hoogste rendement is niet zaligmakend – de abt investeert alternatief

Waar investeren kloosters hun geld in en waarom? Ook daarmee kunnen ze laten zien dat ze de zorg voor de schepping serieus nemen, vindt abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne in Heeswijk. Voor hem is de pauselijke encycliek Laudato Si’ een belangrijke leidraad.

Benedictijns bouwen aan de toekomst

De benedictinessen van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij in Oosterhout zitten midden in een ingrijpende verbouwing. Ze willen graag op hun plek blijven, maar de abdij is voor hen te groot geworden. Ook dat vraagt om duurzaam denken, zegt de abdis. “Wij hebben geen huis voor tachtig mensen nodig.”

 ‘Franciscaans met de schepping omgaan blijft betekenis houden’

Hun verre voorgangers trokken naar Huijbergen om de woeste gronden bewoonbaar te maken en de eerste Broeders van Huijbergen brachten er onderwijs. Ook nu nog willen de inmiddels vergrijsde broeders zich, in de geest van Franciscus van Assisi, inzetten voor een leefbare aarde. Ze bieden daarbij ruimte aan nieuwe initiatieven zoals De Huijberg

Het ‘voedselbos’ van de clarissen

In het kloosterstadje Megen vormen de zusters clarissen een deel van hun tuin om tot een voedselbos. Dat maakt de bodem beter bestand tegen droogte en zorgt voor een rijkere opbrengst voor hun vegetarische spreads en jams.

Wonen in een hemel met zonnepanelen

In Missiehuis Vrijland en het aanpalende Sint-Jozefhuis in de bossen van Oosterbeek genieten de missionarissen van Mill Hill van hun oude dag. Na een lang en intensief leven in den vreemde proberen ze ook hier de wereld te verbeteren, te beginnen met zonnepanelen.

Missiezusters in Amsterdam bidden voor de schepping

Op de eerste verdieping van de Amsterdamse Anna-Bonifatiuskerk zetelt een bescheiden gemeenschap van drie missiezusters Dienaressen van de H. Geest. Zij voelen zich geroepen om juist hier de vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping te bevorderen. In dit voorbeeld van Groene Kloosters vertellen zij hoe ze daar concreet vorm aan geven.

Franciscaanse kloostertuin wordt stadsoase

In het voormalige kapucijnenklooster aan de rand van de Bossche binnenstad begonnen enkele franciscanen, clarissen en seculieren drie jaar geleden het Stadsklooster San Damiano. De grote kloostertuin vormen zij nu om tot een oase voor mens en dier.

Wonen voor de eeuwigheid op het Glorieuxpark

Op landgoed Glorieuxpark aan de rand van Eindhoven kunnen religieuzen en niet-religieuzen wonen, recreëren en zorg ontvangen tot het einde van hun aardse bestaan. Ook dat is duurzaamheid, meent directeur-bestuurder Ed Smolders.

Varkens krijgen de ruimte op kloosterboerderij Lilbosch

Abdij Lilbosch in Echt is de thuishaven van het Livar kloostervarken. De dieren krijgen er de ruimte om dier te zijn en dat levert het lekkerste vlees op, zegt de abt van Nederlands laatste kloosterboerderij. Goed zorgen voor de schepping is voor de cisterciënzer monniken vanzelfsprekend.