Publicaties

09-12-2021

KNR Bulletin – december 2021

In dit december nummer leest u onder meer:
In de ontmoetingen laat God zich zien – Een terugblik op ruim twintig jaar inzet voor roeping en Pastoraat. De invloed van Corona op de online presentie van de religieuzen Bestuurswisselingen & eeuwige professies

07-12-2021

Nieuwsbrief Missionaire Agenda nr 7 is uit

Nieuwsbrief Missionaire Agenda nummer 7 is uit

02-12-2021

Delen is vermenigvuldigen. De solidariteitsfondsen van de religieuzen

Via verschillende solidariteitsfondsen geven de religieuzen financiële ondersteuning aan allerlei projecten in binnen- en buitenland. In deze brochure informatie over de fondsen en voorbeelden van projecten

25-11-2021

Missionaire Agenda nr 4 2021

Missionaire Agenda nummer 4 2021

12-11-2021

Roepingsgebeden

Bundels met roepingengebeden, jaarlijks uitgebracht ter gelegenheid van Roepingenzondag

10-11-2021

Reality. God heeft jou voor ogen.

God heeft jou voor ogen! Bundel met 13 roepingsverhalen

09-11-2021

Nieuwsbrief november 2021

Deze week is het Nationale Roepingenweek. De hele week is er in kloosters, parochies en bisdommen extra aandacht voor roepingen tot religieus leven, tot priesterschap of diaconaat. Er zijn speciale gebedsmomenten en diverse kloostergemeenschappen organiseren kennismakingsdagen. De KNR verspreid een dagelijkse mailing met daarin een roepingsverhaal, een gebed en aandacht voor speciale activiteiten. Kijk voor overzicht van alle activiteiten op de website van de KNR. Wil je ook de dagelijkse mailing ontvangen: cpr@knr.nl

02-11-2021

Nieuwsbrief Missionaire Agenda november 2021

Nieuwsbrief Missionaire Agenda nummer 7

Met nieuws over acties rond de klimaattop in Glasgow, berichten rond covid 19 en een volle agenda.

15-9-2021

Nieuwsflits Missionaire Agenda nr 6

Vandaag verscheen de zesde digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda

14-9-2021

Missionaire Agenda nr 3 2021

Missionaire Agenda nr 3 is verschenen