Nieuwsbrief Missionaire Agenda over hoop

Kort voor Pinksteren verscheen de tweede nieuwsbrief Missionaire Agenda van 2024.

In dit nummer aandacht voor:

  • de Pinksteractie van de WNM,
  • de aankondiging van het Jubeljaar 2025 waarin hoop centraal staat,
  • de voorbereiding op de Periode voor de Schepping
  • de situatie in Zimbabwe en Soedan
  • diverse activiteiten
  • Lees de hele nieuwsbrief
Delen