Missionaire Agenda

Missionaire agenda

De Missionaire Agenda is een werkschrift voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk en wordt  vier maal  per jaar uitgegeven door KNR en uitgeverij Abdij van Berne. Het blad is in de eerste plaats bedoeld voor (parochiële) groepen en andere geïnteresseerden en vrijwilligers om hen te informeren en inspireren bij hun Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk.

Naast het papieren tijdschrift geeft de KNR ook regelmatig een digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda uit. Hierin staan korte nieuwsberichten en informatie over actuele acties en bijeenkomsten die interessant zijn voor MOV-groepen en andere geïnteresseerden.

Abonneren op Missionaire Agenda en/of digitale nieuwsbrief: mail naar secretariaat@knr.nl

Liturgische suggesties

In elke Missionaire Agenda staan bouwstenen voor liturgie die gebruikt kunnen worden voor diverse vieringen. Daarnaast biedt de KNR met regelmaat ook liturgische suggesties aan aan haar leden. U kunt deze vinden op de pagina Liturgie op deze site.

Missionair Collecterooster

Ieder jaar wordt er op vastgestelde weekenden aandacht gevraagd voor het werk van verschillende (katholieke) missionaire organisaties tijdens de vieringen. Vaak wordt er ook een extra collecte gehouden. In de Missionaire Agenda wordt aandacht besteed aan de betreffende campagnes en wordt achtergrondinformatie gegeven.

Collecterooster 2021

17 februari t/m 4 april Vastenactie
24 – 25 april Roepingenzondag
15 – 23 mei Week Nederlandse Missionaris
28 – 29 augustus MIVA
2 – 3 oktober Wereldmissiedag van de kinderen
23 – 24 oktober Wereldmissiedag (Missio)
6 – 7 november Zondag voor de Oecumene (Kath. Vereniging voor Oecumene)
27 november t/m 19 december Bisschoppelijke Adventsactie

Collecterooster 2022

2 maart – 17 april Vastenactie
7 – 8 mei Roepingenzondag
28 mei – 5 juni Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
27 – 28 augustus Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
1 – 2 oktober Missio Wereldmissiedag v/d kinderen
22 – 23 oktober Missiezondag
5 – 6 november Zondag voor de Oecumene
26 november t/m 18 december Bisschoppelijke Adventsactie

Missiebrief  ‘Geroepen tot verbondenheid’

Buitenlandse missionarissen in Nederland en bevlogen jongeren die samen werken aan verbondenheid. Dat is de toekomstvisie van het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN). Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan presenteert BEMIN een nieuwe missiebrief waarin de oproep tot verbondenheid centraal staat. Missionarissen treffen bij aankomst in Nederland een sterk gepolariseerde samenleving en kerk aan. Ze willen graag getuigen van het evangelie op een wijze die eigen is aan hun cultuur en vinden daarbij vooral aansluiting bij jongeren. De belangrijkste missionaire uitdaging van deze tijd is verbondenheid tot stand te brengen: verbondenheid met God, met medemensen en met de schepping.

Lees meer