Missionaire Agenda

Missionaire agenda

De Missionaire Agenda is een werkschrift voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk en wordt  vier maal  per jaar uitgegeven door KNR en uitgeverij Abdij van Berne. Het blad is in de eerste plaats bedoeld voor (parochiële) groepen en andere geïnteresseerden en vrijwilligers om hen te informeren en inspireren bij hun Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk.

Naast het papieren tijdschrift geeft de KNR ook regelmatig een digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda uit. Hierin staan korte nieuwsberichten en informatie over actuele acties en bijeenkomsten die interessant zijn voor MOV3-groepen en andere geïnteresseerden.

Abonneren op Missionaire Agenda en/of digitale nieuwsbrief: mail naar secretariaat@knr.nl

Liturgische suggesties

In elke Missionaire Agenda staan bouwstenen voor liturgie die gebruikt kunnen worden voor diverse vieringen. Daarnaast biedt de KNR met regelmaat ook liturgische suggesties aan aan haar leden. U kunt deze vinden op de pagina Liturgie op deze site.

Missionair Collecterooster

Ieder jaar wordt er op vastgestelde weekenden aandacht gevraagd voor het werk van verschillende (katholieke) missionaire organisaties tijdens de vieringen. Vaak wordt er ook een extra collecte gehouden. In de Missionaire Agenda wordt aandacht besteed aan de betreffende campagnes en wordt achtergrondinformatie gegeven.

Collecterooster 2021

17 februari t/m 4 april Vastenactie
24 – 25 april Roepingenzondag
15 – 23 mei Week Nederlandse Missionaris
28 – 29 augustus MIVA
2 – 3 oktober Wereldmissiedag van de kinderen
23 – 24 oktober Wereldmissiedag (Missio)
6 – 7 november Zondag voor de Oecumene (Kath. Vereniging voor Oecumene)
27 november t/m 19 december Bisschoppelijke Adventsactie