Roepingenzondag en roepingenweek

Ieder jaar staat in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen in het teken van gebed voor roepingen. In 2021 viel deze ‘roepingenzondag’ op 25 april.

Roepingenweek

In de week van 7 t/m 13 november is het Nationale roepingenweek. Diverse kloosters en bisdommen organiseren in deze week extra (online) activiteiten om je kennis te laten maken met religieus leven of diaken- of priesterschap. In het najaar volgt hierover meer informatie

 

Materiaal Roepingenzondag

Evenals andere jaren hebben de bisdommen en de KNR binnen het Interdiocesaan roepingenoverleg samengewerkt aan materialen voor deze dag. Het materiaal bestaat uit een folder, een gebedenboekje en een poster. Dit jaar is er geen nieuw gebedenboekje gemaakt, maar wordt dat van 2020 gebruikt. Het materiaal is hier te downloaden.

Filmpjes

Zuster Marijke

In het kader van hun jubileum, maken de zusters Clarissen in Megen dit jaar een aantal filmpjes over hun leven. In een van deze filmpjes vertelt zuster Marijke over haar roeping.

Rector Patrick Kuijpers

Op de website Katholiekleven.nl is een filmpje te vinden van rector Patrick Kuijpers van het Ariënsinstituut in Utrecht. Dit is de priesteropleiding van het aartsbisdom. Hij vertelt over zijn eigen roeping, maar ook over roeping in deze tijd. Hij geeft daarbij uitleg over het motto van deze roepingenzondag: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’  Roeping voor religieus leven, priesterschap of diaken is in deze tijd niet altijd vanzelfsprekende en kan veel onzekerheden opleveren. Dat is normaal, maar je mag vertrouwen op God die zegt: ‘Wees niet bang’

Brief paus Franciscus

In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.