Extra artikelen Missionaire Agenda

Soms heeft de redactie van de Missionaire Agenda te veel materiaal voor het blad. In het blad vindt u dan de ingekorte versie of een artikel haalt het blad helemaal niet. Omdat we het u niet willen onthouden vindt u op deze pagina de extra en uitgebreide artikelen als pdf. Ook vindt u hier artikelen uit eerdere uitgaven die nog altijd actueel zijn.

In Missionaire Agenda 2022-4 is het verhaal te lezen de jonge studente Zoë Tjon a Ten. Zij bezocht een aantal missionarissen en missionair werkers in Afrika en vertelt over haar ervaringen. Twee van hen werden eerder al eens geportretteerd in de Missionaire Agenda:

Interview met Sander Kessler, priester in Noord-Oeganda

Sander Kesseler, is een jonge Nederlandse priester van het bisdom Gulu in Noord Oeganda. Hoewel hij via de WNM is uitgezonden door de Sint Jozefparochie in Oisterwijk, noemt hij zichzelf zich geen missionaris. “Ik ben gewoon een priester en op dit moment liggen mijn taken in Noord Oeganda. Blijkbaar is dat het plan dat God met mij heeft.” Interview Sander Kesseler MA 2019-2

Susanne Beentjes in Tanzania

“Missie is voor mij een bijdrage leveren aan een betere wereld,” zegt missionair werker Susanne Beentjes. Zij is uitgezonden naar Tanzania door de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) met financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Susanne wil zich inzetten voor kwetsbare jongeren. Interview Susanne Beentjes MA 2021-1

 

Denken over geweldloosheid in tijden van oorlog. Interview met Fred van Iersel

In aanloop naar de Vredesweek kunnen we niet om de oorlog in de Oekraïne. Binnen de kerken maar ook in het maatschappelijk debat klinken verschillende geluiden. De redactie van de Missionaire Agenda sprak hierover met emeritus hoogleraar Fred van Iersel. Hij is emeritus hoogleraar aan de UvT, met bijzondere aandacht voor ethische vraagstukken omtrent vrede, geweldloosheid, de rol van de kerken in het vredeswerk. Hij was, onder andere, van 1997 tot en met 1999 algemeen secretaris van Pax Christi. In het interview gaat hij uitgebreid in op de rol van de oosters orthodoxe kerk in het conflict en de rol die paus Franciscus kan spelen. Wat is de positie van het Vaticaan in conflicten? Hoe denken verschillende vredesorganisaties en kopstukken over geweldloosheid en pacifisme? Een verkorte versie verscheen in het tijdschrift Missionaire Agenda.  Download hier het hele interview met Fred van Iersel.