Nieuws

18-11-2022

Franciscaanse beweging presenteert bundel met meditatieve vieringen rond Elisabeth van Thüringen

‘De mensen blij maken’ is de titel van de bundel met negen meditatieve vieringen bij het leven van de heilige Elisabeth van Thüringen. Het boekje wordt 19 november gepresenteerd na afloop van een theatervoorstelling over haar leven.

17-11-2022

Adam waar ben je? Film over monniken op Athos

De filmdocumentaire ‘Adam waar ben je?’ geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. De film is al in verschillende landen uitgebracht en nu ook in Nederland.

14-11-2022

Webinar ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch bieden op 7 december a.s. van 19.00 u. tot 21.00 u. een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch waarin bisschop De Korte zal voorgaan.

12-11-2022

13 november Werelddag van de Armen

Zondag 13 november is het Werelddag voor de Armen. In zijn boodschap noemt de paus dit een gezonde uitdaging om na te denken over onze levensstijl en de vele vormen van armoede van deze tijd.

12-11-2022

Was het een droom? Roepingsverhaal van zuster Maria Leunissen

Het laatste roepingsverhaal van deze Roepingenweek is van zuster Maria Leunissen, augustines van Sint Monica in Hilversum. Daarnaast nog enkele kijk en luistertips voor meer roepingsverhalen.

10-11-2022

Iets wat van binnenuit komt. Roepingsverhaal van franciscaan Rangel Geertman

Het roepingsverhaal van broeder Rangel Geertman, minderbroeder franciscaan. Het gemeenschapsleven is voor hem belangrijk. Dichtbij God leven en je op Hem richten is iets wat je niet alleen kunt doen.

09-11-2022

Ik kan nergens gelukkiger zijn… Roepingsverhaal van abt Lenglet

Vandaag het roepingsverhaal van abt Lenglet van de Benedictijnen in Vaals. Op zijn zestiende wilde hij benedictijn worden. Later, toen hij verliefd werd, moest hij een keuze maken. En hij koos voor een zekerheid die er diep van binnen was.

08-11-2022

Ruim 1900 zusters starten initiatief rond klimaattop in Egypte

Deze week is de klimaattop in Egypte gestart. Een  grote groep vrouwelijke religieuzen vraagt tijdens deze top aandacht voor de stem van de armen en gemarginaliseerden in het klimaatdebat.

08-11-2022

Een kruispunt. Roepingsverhaal van zuster Terry

Het derde roepingsverhaal van deze week. Dit keer van zuster Terry uit Indonesië. Ze had een goede baan en een mooi leven. Maar ze hoorde de roep van God en gaf er uiteindelijk gehoor aan. Voor zo’n keuze is veel dapperheid nodig.

07-11-2022

Het kan je overkomen. Een roepingsverhaal

In deze Nationale Roepingenweek, dagelijks een roepingsverhaal en gebed. Vandaag van zuster Bernadette Koenegras, die vertelt hoe iets wat langer smeulde, ineens oplaaide.