Nieuws

24-9-2021

‘Franse’ zusters Sittard vieren 200-jarig jubileum

De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Sittard vieren vanaf 26 september het 200-jarig bestaan van hun congregatie. Zondagmorgen is er een feestelijke eucharistieviering de Petruskerk in Sittard. Zondagmiddag wordt er ook een boek over de geschiedenis van de zusters in Nederland gepresenteerd en een expositie geopend

24-9-2021

Holland Baroque laat de muzikale traditie van Brabant opnieuw klinken

Drie eeuwen lang lag zijn werk in het archief, maar de muziek van Benedictus à Sancto Josepho…

23-9-2021

Evaluatie ‘richtlijnen voor het bestuur van diocesane religieuze instituten’ aangeboden in Rome

Deze week boden pater Mark-Robin Hoogland namens de KNR en Mgr. Hendrikx namens de bisschoppenconferentie een voorstel voor richtlijnen voor het bestuur van ouder wordende diocesane congregaties aan in Rome. Hiermee wordt het bestuur geregeld voor congregaties die onder de verantwoordelijkheid van een lokale bisschop vallen en vanwege de hoge leeftijd van haar leden zelf geen bestuur meer kunnen vormen.

22-9-2021

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter los bij kerkdiensten

Met ingang van 25 september geldt niet langer de anderhalve metermaatregel voor vieringen in de RK kerk. Wel roepen de bisschoppen op elkaar de ruimte te geven. Vaccinatie is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd als daad van liefde.

15-9-2021

Nieuwsflits Missionaire Agenda nr 6

Vandaag verscheen de zesde digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda

14-9-2021

Voorbereidende documenten voor de Synode 2023 beschikbaar

Onlangs zijn de voorbereidende documenten voor de Synode 2021-2023 gepresenteerd. De synode staat in het teken van synodaliteit met als titel: Voor een synodale kerk; communio, participatie, missie. Ook aan de conferenties van religieuzen is gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren.

13-9-2021

Kapittel Dominicanen kiest laatste provinciaal bestuur

René Dinklo is herkozen als provinciaal van de Nederlandse dominicanen

07-9-2021

Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties

Onder de titel ‘Vrede en alle goeds!’ zijn negen franciscaanse vredesmeditaties gebundeld. Uit het leven en denken van Franciscus zijn negen thema’s rond het basisthema ‘vrede’ gekozen. Bij elk thema is een korte meditatieve viering uitgewerkt. Het boekje is te gebruiken als een noveen, een negendaagse aaneengesloten meditatieve bezinning en viering. De uitgave is mogelijk gemaakt door een gift uit het ‘Liedfonds Midden onder U…’ onder auspiciën van de Franciscaanse Beweging.

31-8-2021

Voorbeelden van Groene kloosters

Van 1 september t/m 4 oktober is de periode van de Schepping. Op de site van de KNR staan nu tien voorbeelden van Groene Kloosters. In deze verhalen is te lezen hoe religieuzen de zorg voor de schepping vormgeven.

20-8-2021

Geloofsgesprek

Abt Denis Hendrickx viert deze dagen met een kloosterpad van 330 kilometer en andere festiviteiten…