Roepingsverhaal van de dag: pater Vincent Wang svd

Roepingsgebed Broeder Alberic
foto: broeder Alberic, Schiermonnikoog

Op deze zesde dag van de Nationale Roepingenweek het Roepingsverhaal van pater Vincent Wang, van het Gezelschap van het Goddelijk Woord.

Ik kom om uw wil te doen

Ik ben afkomstig uit China, formeel een soort seculiere samenleving. Toch wordt religie en geloof daar niet gezien als iets dat privé is. Wij, gelovigen en niet-gelovigen, mogen er gewoon over praten. Over het geloof leren wij echter niet op de publieke school, maar van ouders en van medegelovigen in de kerk.
Zelf ben ik geboren en getogen in een katholieke familie en opgegroeid in een katholiek dorp, waar mensen – oud en jong – allemaal dagelijks naar de kerk gaan. Samen bidden ze daar en belijden en beleven ze hun geloof. De kerk blijft zo groeien en bloeien.

Daar kwam toen ik een tiener was, mijn roeping vandaan om priester te worden, God en medemensen te dienen. Dat trok me aan als boeiend en zinvol. Dit juist omdat aan de ene kant het geloof een persoonlijke zaak is, en aan de andere kant een sterk gezamenlijk aspect heeft, waaraan het in onze samenleving ontbreekt.
Iedereen die in Jezus’ naam gedoopt is, is geroepen tot getuige en verkondiger van Zijn boodschap. Maar voor ons als missionarissen is er iets meer. Wij dienen niet ontmoedigd of beschaamd te zijn over ons geloof, of er enkel over te praten. Wij zijn uitgedaagd om het met inzet, innerlijke vreugde en een diepe spiritualiteit te beleven, en dat met anderen te delen.
Voor mij als jonge missionaire religieus ligt daarin mijn roeping in deze geseculariseerde wereld. Dat voedt ook dagelijks mijn gebed:

Gebed

Heer, wees mij genadig,
geef mij moed, geef mij kracht.
Ik kom om uw wil te doen.

Amen.

Dit roepingsverhaal is afkomstig uit de bundel ‘Reality. God heeft jou voor ogen, in 2017’

Portretten

Wat is religieus leven vandaag? Met die vraag is de KNR dit jaar aan de slag. Niet door het zoeken naar een juridische definitie, maar door deze vraag te stellen aan de religieuzen zelf. Hoe zien zij het religieuze leven? Wat is voor hen belangrijk en wat maakt dat zij zichzelf religieus noemen? De antwoorden op deze vragen hebben geleid tot een aantal mooie, persoonlijke portretten, die te vinden zijn op onze website.

Lees het hele bericht van dag 6 met daarin ook een roepingsgebed van broeder Alberic 

Delen