Jongeren

20-4-2023

Klooster op Wielen ontvangt jongerenprijs Fonds Kerk en Wereld

Klooster op Wielen is een project dat gedragen wordt door de KNR om met een ‘mini-klooster’ (omgebouwde caravan) naar festivals en introductiedagen voor studenten te gaan. Deelnemende religieuzen van verschillende ordes en congregaties creëren daar een oase van zingeving waar (seculiere) jongeren hen kunnen ontmoeten en samen een open dialoog kunnen voeren over levens- en geloofsvragen. Het Klooster op Wielen biedt ook een ‘kapel’ waar jongeren de kracht van stilte kunnen ervaren. En zij kunnen buiten voor de caravan in de ‘kloostertuin’ aan de slag met leuke reflectieve vragen en opdrachtjes rond zingeving.