Gebedenbundel voor de synode

gebedenbundel

Paus Franciscus heeft vanaf het begin van het synodale proces benadrukt dat ons gebed essentieel is voor het slagen ervan. De KNR heeft daarom alle religieuzen en religieuze gemeenschappen gevraagd om tijdens de synode 2023 te bidden om zegen voor de bijeenkomst. Op initiatief van de Commissie Presentie Religieuzen is een bundeling van gebeden, fragmenten uit het Instrumentum Laboris en suggesties voor Bijbelteksten samengesteld.

Veel religieuzen sluiten zich op 30 september aan bij het gebed van jongeren uit alle kerken die in Rome samen met de broeders van Taizé zullen bidden voor de toekomst van de Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene, die vanuit Nederland een jongerenreis organiseert, roept allen die niet mee kunnen op om die dag mee te bidden. Zie: https://together.oecumene.nl/activiteiten/sluit-in-nederland-aan-bij-together/

Delen