De Konferentie Nederlandse Religieuzen is de koepelorganisatie voor religieuzen in Nederland.

Continentale fase synodaal proces

Continentale fase synodaal proces

Van 5 t/m 12 februari zal in Praag (Tsjechië) een bijeenkomst plaatsvinden in het kader van het synodale proces. Het werkdocument Vergroot de ruimte van uw tent zal hier worden besproken door afvaardigingen uit vrijwel alle Europese landen. Voor Nederland zullen deelnemen: mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar praktische theologie aan de Tilburg School of Theology, pater Richard Steenvoorde OP en mw. Lisette van Oordt, beleidsmedewerkster bij de Dominicanessen van Voorschoten.

Intussen hebben het Netwerk Katholieke Vrouwen, het bisdom ‘s-Hertogenbosch en de KNR samen reacties op het werkdocument verzameld. Deze reacties kwamen na een oproep op het webinar dat ze op 7 december van het afgelopen jaar organiseerden.

De opname daarvan is hieronder terug te kijken.

 

 

Lees meer over de synode
Zorg voor eenzame en kwetsbare mensen in de stad hoort bij het huidige werk van religieuzen: Zuster Celine bij de inloop in Amsterdam

Religieus werk

Het werk van religieuzen is zeer divers. Het werk weerspiegelt de diversiteit van de ordes en congregaties zelf. Steeds zoeken ze activiteiten die passen bij waar zij in geloven en bij de noden van de tijd.

koorgebed karmelieten uitsnede vierkant

Religieus leven

Religieus leven laat zich niet kort omschrijven. Maar centraal staan woorden als gemeenschap, barmhartigheid, toewijding, solidariteit, stilte en gebed.

Welke weg ga je in je leven? Is leven als broeder of zusters iets voor jou?

Roeping

Religieus leven, iets voor jou? Er zijn allerlei vormen mogelijk. Als je wil onderzoeken wat bij jou past, lees dan verder.

Jongerencentrum Casella Hilversum, Labyrint

Jongeren

Religieuzen zijn actief op het gebied van jongerenwerk. Het aanbod is zeer divers.

2 clarissen communiekring 2

Klooster beleven

Kennismaken met het klooster kan op tal van manieren: bezoek een klooster- of abdijwinkel; kom naar een viering of activiteit of wees enkele dagen te gast.

KNR - steen

Over KNR

Wat is de Konferentie Nederlandse Religieuzen? Wat doet zij voor de religieuzen en wat kan ze voor u betekenen?

Nieuwsberichten

02-2-2023

Netwerk Katholieke Vrouwen, bisdom Den Bosch en KNR verzamelden reacties

Verrassend en verfrissend, zo noemen velen het synodale proces dat gaande is in de Rooms-Katholieke…

02-2-2023

Synodaal proces: afvaardiging naar Praag bekend

Twee bekenden uit de wereld van de religieuzen maken deel uit van de Nederlandse delegatie…

28-1-2023

Anneke van der Kamp-van Saase benoemd tot secretaris-generaal bisschoppenconferentie

Mw. Van der Kamp is manager bij een ontwikkelaar van software voor de zorgsector, Reware. Zij werkte voor deze organisatie sinds 2012 in verschillende functies, waaronder HR-manager en projectmanager. Daarvoor werkte zij als directiesecretaris en consulent algemene zaken voor een grote thuiszorgorganisatie.