Verklaring RK Bisschoppen over slavernij: onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Foto: Charles Hoffman

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. De Rooms-Katholieke bisschoppen schrijven in een verklaring ter gelegenheid van deze herdenking: “We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme.”

De bisschoppen benoemen in de verklaring dat ook katholieken medemensen tot slaaf hebben gemaakt en deelnamen aan de slavenhandel of zelf tot slaaf waren gemaakt. “Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.”

In de verklaring wordt het onvoorstelbare leed genoemd dat de slavernij tot gevolg had en ook de gevolgen die nu nog doorwerken: “Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder de zondige structuren uit het verleden.”

Slavernij in het heden

De bisschoppen wijzen erop dat er in deze tijd nog steeds slavernij is, daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking. “Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. Het aantal mensen dat nu slachtoffer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt wereldwijd bijna vijftig miljoen volgens onderzoeken van internationale organisaties voor arbeid en migratie. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking, maar de meesten bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren van onze broeders en zusters.”

De verklaring sluit af met het onder ogen zien van het verleden van de slavernij: het onrecht ervan en de ontmenselijking. En, vullen de bisschoppen aan: “De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens. We benadrukken en blijven uitdragen dat structuren van moderne slavernij, die deze waardigheid ontkennen, niet stroken met de boodschap van het evangelie van Christus.”

Lees de hele verklaring.

Herdenkingsdienst en symposium

Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in het hart van de hoofdstad een herdenkingsdienst gehouden. Het thema van de dienst luidt: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst, Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. Begin juni organiseerde de Raad van Kerken in samenwerking met anderen al een symposium over de rol van de kerken in het slavernij verleden.

Via KNR-PIN droegen de religieuzen bij aan beide bijeenkomsten. Zie een eerder bericht hierover: Internationaal Sympoium over Kerken en Slavernij

Meer lezen over de rol van de (katholieke) kerk in het slavernijverleden

De verklaring met betrekking tot slavernij van de Raad van Kerken uit 2013.
Een interview met Duncan Wielzen, pastoraal werker in Den Haag. Hij is in de viering van 30 juni één van de voorgangers en vertelt over zijn betrokkenheid bij dit onderwerp en ook over de slavernij in zijn persoonlijke familiegeschiedenis.
In het bisdomblad ‘Samen Kerk’ van Haarlem-Amsterdam vanaf pagina 8 een artikel over de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de slavernij.
In bisdomblad De Sleutel van bisdom Roermond een artikel over de achtergronden van slavernij.

In de Missionaire Agenda nr 2 een artikel: De wonden van het slavernijverleden helen

 

Delen