Internationaal Symposium over Kerken en slavernij

Foto: Charles Hoffman

De trans-Atlantische slavernij werd in 1863 formeel afgeschaft en in 1873 feitelijk beëindigd. Echter de gevolgen van de slavernij werken nog generaties lang door. Aan het begin van het herdenkingsjaar 2023-2024 wordt op 1 juni a.s. in de Domkerk een internationaal symposium gehouden over de kerkelijke betrokkenheid bij het systeem van slavernij: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding – Stemmen uit de Kerken, toen en nu.’

Medeverantwoordelijkheid van kerken

In dit symposium gaat het over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Waren zij een verlengstuk van de koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij? Hoe werkt het slavernijverleden tot op de dag van vandaag door in de geloofsgemeenschappen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen? Hoe kunnen kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen? En hoe kunnen we ons bevrijden van de last van het verleden?

Het symposium is voorbereid door een samenwerkingsverband van de PThU, VU, Universiteit van Curaçao, het NiNsee, vertegenwoordigers van Kerken uit Suriname en Caribisch Nederland en de Raad van Kerken in Nederland.

Overleg met kerken uit Suriname en Caribisch gebied

“In het voorbereidingstraject was het overleg met vertegenwoordigers van verschillende kerken uit Suriname, Curaçao en Sint-Eustatius van doorslaggevende betekenis”, zegt Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. “In samenspraak met hen is het programma van het symposium ontwikkeld. Zij hebben ook een grote bijdrage aan het programma. Het is van belang dat wij in Nederland luisteren naar de stemmen uit de kerken van Suriname en de Cariben, Indonesië en de Molukken. Met dit symposium geven we een vervolg aan de verklaring die de Raad van Kerken in 2013 over de medeverantwoordelijkheid van kerken voor het systeem van slavernij heeft afgegeven.”

Financiële steun vanuit de religieuzen

De religieuzen geven via KNR-PIN een financiële bijdrage aan de organisatie van het symposium en de herdenkingsdienst die later dit jaar volgt. Hoewel KNR-PIN normaal gesproken geen eendaagse evenementen en symposia steunt is er nu een uitzondering gemaakt. Het symposium betreft een thema dat uitermate relevant is voor kerken en religieuzen. Diverse ordes en congregaties hebben hun voetsporen getrokken in de voormalige en huidige overzeese gebiedsdelen van Nederland. Een bijdrage van die kant aan dit symposium ligt voor de hand. Ook omdat dit symposium een opstart is om vanuit kerken nog sterker aan een pastoraal herstelproces te werken.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en over deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Delen