Roepingsverhaal van de dag: Broeder Bram Hommel

Broeder Bram Hommel, broeders van Huijbergen

In deze roepingenweek elke dag aandacht voor een roepingsverhaal, een filmpje en een gebed.
Vandaag het verhaal van broeder Bram Hommel, die terugblikt op 60 jaar broeder zijn van de Broeders van Huijbergen

Terugkijkend

60 jaar geleden, ik was 19 jaar toen ik samen met een tiental anderen er voor koos om als een broeder van Huijbergen verder te gaan. Een stap die in het Nederland van nu veel mensen vreemd doet opkijken, en ook zelf kijk ik met verwondering naar het grote verschil in denken en doen tussen toen en nu.
Van kinds af aan was het aanpakken op de boerderij in de polder. Je leerde te doen wat er gedaan moest worden en waar je aan begon maakte je af. Met die mentaliteit ging ik op weg en koos de naam Vincent van Vincentius a Paulo, een heilige die bekend werd door zijn werk voor armen en slaven. Bovendien had die naam iets te maken met het Latijnse “vincere” dat voor mij met overwinnen, staande blijven te maken had. Met een kloosternaam en het ideaal om als broeder beschikbaar te zijn voor wie je nodig had gingen we op weg. We beloofden om dit te doen zonder uit te zijn op eigen bezit (gelofte van armoede), onszelf vrij te maken van eigen wil en voorkeuren, (gelofte van gehoorzaamheid) en onszelf niet te binden aan een eigen gezin of exclusieve relaties (gelofte van zuiverheid). Door zo vrij te komen van alle persoonlijke belangen, zou onze inzet voor de belangen van anderen zuiverder zijn. En daardoor zou het beter mogelijk worden om in onze manier van leven en werken zo nu en dan iets tastbaar te kunnen maken van “hoe God met mensen omgaat”. In kerkelijke taal is dat het koninkrijk van God. Een mooi ideaal, waar ik overigens nog steeds achter sta.

Lees het hele verhaal

Filmpjes

Vandaag ook aandacht voor de Clarissen van Megen. Zij vieren dit jaar dat zij 550 jaar een gemeenschap zijn en dat zij 300 jaar geleden naar klooster Sint Josephsberg in Megen kwamen. Vanwege dit jubileum namen zij zeven verschillende filmpjes op waarin zij vertellen over hun roeping, hun werk, hun leven in gemeenschap en andere belangrijke aspecten van het religieuze leven.
Vandaag staat het filmpje over hun gezamenlijke inzet centraal. Iedere zuster heeft haar eigen taken en inzet voor de gemeenschap. Daarbij wordt gekeken naar ieders talenten, maar de taken wisselen ook om de paar jaar. Zo komen onvermoede talenten boven en wordt voorkomen dat het werk dat je verricht je identiteit gaat bepalen. Want ieder is van evenveel waarde voor de gemeenschap.

Dit filmpje en ook de anderen zijn te zien via de het YouTubekanaal van de Clarissen

Lees verder het hele bericht van vandaag met daarin o.a. een gebed van zuster Martha Verstraeten

 

Delen