Podcast met pater Ignatius Maria over de Missionaire Parochie

Broeder Ignatius Maria

Pater Ignatius Maria is broeder van Sint Jan en als priester werkzaam in de Gerardus Majella parochie in Utrecht. In deze vierde uit een reeks van zes podcasts over de missionaire parochie gaan Mirjam Spuit en Daphne van Roosendaal met hem in gesprek over zijn visie op de missionaire parochie. Wat kun je doen als je mensen meer bekend wil maken met de liefde van God? Hoe deel je je geloof en hoe kun je anderen uitnodigen?

In de beperkingen kansen zien

“Het is een beetje een minpunt dat ik pastoor ben, terwijl ik ook een taak heb in mijn congregatie en daardoor niet altijd aanwezig ben in de parochie. Maar dat heeft ook een positieve kant, omdat je het samen moet doen”, vertelt broeder Ignatius. Dat geldt ook voor de plek waar de kerk is gelegen: niet in de binnenstad waar mensen makkelijk binnenlopen, maar wel aan een druk kruispunt waar veel mensen langskomen. De beperkingen die je hebt als parochie laten ook kansen zien.

Dat is ook het geval bij de coronamaatregelen. Lange tijd was er de verplichting om bezoekers van vieringen te registreren. “Daaruit is voor ons een ontvangstgroep ontstaan”, zegt de broeder. “Mensen ontdekten dat ze nu de namen leerden kennen van medeparochianen, en dat het eigenlijk best leuk is om aan de deur te staan en mensen te verwelkomen. Dus toen het wat minder nodig was vanwege corona zijn we daarmee doorgegaan. De mensen delen nu de boekjes uit voor de mis en maken mensen die nieuw zijn eventueel wat wegwijs.”

Getuigenis

Een missionaire parochie wil mensen meer bekend maken met de liefde van God. Broeder Ignatius: “Voor mij als broeder van Sint Jan is het Johannes evangelie heel levendig. Een van de zinnen die mij erg inspireert als het gaat om missie is Johannes 13, waar Jezus zegt: aan de liefde die jullie voor elkaar hebben, zullen mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn (Johannes 13, 35). De manier waarop wij met elkaar omgaan is een getuigenis, en voor mensen die verder af staan van de Kerk misschien zelfs wel het belangrijkste.”

Broeder Ignatius geeft aan het eind tips voor als je leerling van Jezus wil worden. Wat heeft hij zelf van Jezus geleerd? “Ik leer van Hem dat Hij mensen vertrouwen schenkt die best onvolmaakt zijn. Ook in mijn eigen roeping is dat zo. Hij heeft me geroepen Hem na te volgen met alle beperkingen die ik heb.” Dat geldt zelfs de apostelen, zegt broeder Ignatius. “Je ziet bijvoorbeeld bij Petrus en Paulus dat hun zwakheden onderdeel worden van hun getuigenis. Paulus zegt: ik ben een misgeboorte, ik heb de Kerk vervolgd en die diaken Stefanus laten vermoorden. En Petrus heeft Jezus verloochend. En dat wordt dan onderdeel van je getuigenis.”

Podcastserie

Wie werk wil maken van parochievernieuwing kan vijf stappen zetten die in deze podcastserie worden toegelicht:

  1. Ontdek Jezus
  2. Neem deel aan een kleine geloofsgroep
  3. Deel je geloof en nodig anderen uit
  4. Dien met je talenten in kerk en samenleving
  5. Bid en ontvang de sacramenten

‘De Missionaire Parochie Podcast’ is een zesdelige podcastserie. De gasten in deze podcast – mannen en vrouwen, priesters, religieuzen en lekengelovigen – vertellen over hun leerproces, waarin lang niet alles meteen goed gaat. Daarom gaat deze podcast ook over geloven in de missionaire parochie.

Luister de podcast via katholiekleven.nl

Lees ook het antwoord van pater Ignatius Maria op de vraag wat voor hem de kern van het religieuze leven is

Delen