Paters Kees Jongeneelen en Wim Flapper over Franciscus van Sales

Franciscus van Sales

“Hij is er een meester in om de spiritualiteit te verbinden met het gewone dagelijkse leven.” “Het was een omwenteling.” “Zijn vader zei: hij preekt zo simpel.” In een nieuwe video op katholiekleven.nl vertellen pater Kees Jongeneelen en pater Wim Flapper over Franciscus van Sales. Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat hij stierf.

Pater Kees Jongeneelen is lid van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. Hij vertelt hoe bijzonder de insteek van Franciscus van Sales was voor zijn tijd. Het was niet minder dan een “omwenteling”, zegt hij. Pater Wim Flapper is  lid van de Salesianen van Don Bosco en vertelt over de kern van de spiritualiteit van Franciscus van Sales: bloeien op de plaats waar je geplant bent. “Dat is voor mij een van de mooiste uitdrukking geworden. Op elke plek kijken hoe je je op die plek, in de verantwoordelijkheid en de taak die je hebt, kunt ontplooien.”

Doe de dingen gewoon goed

Ook het feit dat hij ontzettend veel heeft geschreven, veel brieven als geestelijk leidsman. Dat hij mensen hele eenvoudige raadgevingen geeft. Niet hoogdravend, niet heel sterk de nadruk leggen op wat ze allemaal moeten bidden en moeten doen. Maar gewoon: thuis in de tijd die je hebt, doe dat nou maar goed. Wees nou maar goed als moeder, zorg maar goed voor je kinderen, voor het huishouden, voor je personeel of wat dan ook. Doe die dingen maar gewoon goed. Wat je moet doen doe dat maar goed.

Pater Jongeneelen: “Met name de Franse spiritualiteit voor die tijd was dat je je moest afsluiten van de slechte wereld, wil je een goede gelovige kunnen zijn. Hij draait het om. Hij zegt: je moet geloven niet weghalen uit de keuken en uit het kasteel en uit de kazerne. Juist daar moet je je geloof beleven. En dan krijg je, zoals wij dat nu zeggen, de samenvatting van zijn spiritualiteit: bloei waar je bent geplant. Op die plek daar zul je als gelovige moeten leven. Daar moet dat geloof gestalte krijgen. Dat moet aan je te zien zijn.”

 

Tentoonstelling

In de speciale jubileumjaar rond Franciscus van Sales is er ook een tentoonstelling te zien over zijn leven, zijn spiritualiteit en die van ordes en congregaties die door hem zijn beïnvloed. Tot 29 januari in Museum De Schat van Simpelveld. Regelmatig zijn er rondleidingen en lezingen. Zie agenda

Bekijk ook de speciale jubileumpagina van de Oblaten van Franciscus van Sales

Lees ook het artikel over de Kringen van de Oblaten van Franciscus van Sales

Eerder verschenen in deze serie op katholiekleven.nl al filmpjes over de inspiratie van Titus Brandsma, Charles de Foucauld en Pauline Jaricot

 

Delen