Tentoonstelling over Franciscus van Sales geopend door mgr. De Jong

Mgr de Jong en de zuster van de Visitatie verricht de openingshandeling bij de expositie over Franciscus van Sales
Mgr de Jong en de laatste zuster van de Visitatie verrichten de openingshandeling bij de expositie over Franciscus van Sales. Op de achtergrond enkele andere oversten van door Franciscus geïnspireerde congregaties. foto KNR

“Doe alles uit liefde en niet omdat het moet.” Deze uitspraak van Franciscus van Sales vormt de rode draad van de expositie over zijn leven en gedachtengoed die op 1 oktober werd geopend door bisschop de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond. Samen met de laatste in Nederland wonende zuster Visitandin, de congregatie die door Franciscus van Sales is gesticht, onthulde hij de eerste tafel van die van tien congregaties die door de heilige zijn geïnspireerd. Daarna sprak hij een zegenbede uit. Dit alles onder toeziend oog van de overste en andere leden van o.a. de fraters van Tilburg, de zusters van Liefde (Tilburg), de Salesianen en zusters van Don Bosco, zusters van het Arme Kind Jezus en de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. Al deze congregaties vinden hun inspiratie in de spiritualiteit van Franciscus en zijn terug te vinden in de tentoonstelling

Museum de Schat van Simpelveld

De tentoonstelling wordt gehouden in de kapel van het voormalige klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus. Onder de naam Museum De Schat van Simpelveld draagt het  sinds enkele jaren fungeert het religieuze erfgoed van de zusters uit. Naast een vaste collectie van schitterend geborduurde paramenten en kerstgroepen van wassen beelden biedt het museum ruimte voor wisselende tentoonstellingen, zoals deze over Franciscus van Sales.

Opbouw van de tentoonstelling

De tentoonstelling bevat verschillende elementen en is deels ook interactief. Door middel van QR-codes krijg je als bezoeker meer informatie. Na een introductiefilmpje kom je de expositieruimte binnen wandelend tussen replica’s van glas-in-loodramen van de basiliek van Annecy. In de ramen wordt het hele leven van Franciscus van Sales verteld.
Daarna maak je kennis met een tiental congregaties die in de lage landen actief waren/zijn, die zich voor hun spiritualiteit beroepen op de geschriften van Franciscus van Sales. Het zijn vooral actieve congregaties die hun sporen hebben verdiend in onderwijs, gezondheidszorg, jeugdwerk en jeugdzorg, pastoraat en ontwikkelingssamenwerking.

Vervolgens presenteert Franciscus van Sales zichzelf met een aantal kernwoorden uit zijn spirituele gedachtengoed. Via QR-codes gaat hij in gesprek en vraagt de toeschouwer om antwoorden op de vraag naar diens eigen spiritualiteit.
Naast deze drie accenten wordt de aandacht getrokken naar een aantal religieuze kunstobjecten: reliekschrijnen, monstransen, kazuifels, processievaandels, heiligenbeelden enz. Tot slot laten enkele moderne kunstenaars laten zien wat Franciscus van Sales hen te zeggen heeft.

Voor kinderen is er een puzzeltocht over de tentoonstelling en er zijn momenten waarop ze op een creatieve manier kennis nemen van het leven en werk van Franciscus van Sales. Een animatiefilm over zijn leven laat aan kinderen zien wie Franciscus van Sales was.
In de museumwinkel zijn diverse aan Franciscus van Sales gerelateerd producten te koop: boeken, devotiekaarsen, DVD’s en wijn uit zijn geboortestreek, Savoye onder het meer van Genève in Frankrijk.

Jubileumjaar

De expositie is een initiatief van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en de Salesianen van Don Bosco in samenwerking met verschillende andere congregaties. Dit jaar wordt wereldwijd de 400ste sterfdag van Franciscus van Sales herdacht en tevens de 450ste geboortedag van Jeanne de Chantal. Samen stichtten zij de congregatie van de Visitandinnen. Ter gelegenheid van het jubileumjaar is er een speciale facebookpagina waarop wekelijks citaten van de heilige te vinden zijn. Die zeker in de tijd nog wat te zeggen hebben.

De expositie is nog te bezoeken t/m 29 januari 2023, tijdens de openingstijden van het Museum de Schat van Simpelveld

Meer over de Salesianen van Don Bosco

Meer over de Oblaten van Sint Franciscus van Sales

Lees ook het artikel over de Salesiaanse Familie

 

Delen