Nieuwsbrief Missionaire Agenda januari 2022 is uit

Logo togetherwe campagne

Vandaag verscheen de eerste digitale nieuwsbrief van de Missionaire Agenda van 2022. De redactie van het tijdschrift Missionaire Agenda is eind 2020 gestart met deze digitale nieuwsbrieven met berichten vanuit de wereld en de wereldkerk op het gebied van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. In dit nummer onder andere aandacht voor de boodschap van paus Franciscus bij de wereldgebedsdag voor de Vrede op 1 januari jl. Hij roept daarin politici op om de uitgaven voor onderwijs te verhogen in plaats van die voor defensie. Onderwijs is in zijn ogen een zeer belangrijk instrument voor de vrede.

Ook aandacht voor de nieuwe campagne van Caritas internationalis dat dit jaar het 70-jarig bestaan viert. Met de campagne #Togetherwe sluiten de internationale caritas organisaties aan bij de boodschappen van de paus in zijn encyclieken Laudato Si’ en Fratelli Tutti. We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis en voor alle mensen die daarop wonen.
Verder berichten uit binnen- en buitenland rond Covid19 en de gevolgen, de rechten van journalisten en enkele komende activiteiten.

Lees de hele nieuwsbrief

Tijdschrift Missionaire Agenda

De digitale nieuwsbrieven vormen een aanvulling op het papieren tijdschrift Missionaire Agenda. Dit blad bestaat al sinds de jaren’80 van de vorige eeuw.  Het blad is in eerste instantie bedoeld voor vrijwilligers in parochies die zich bezighouden met het werk voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Maar is interessant voor iedereen die zich met deze thema’s wil bezighouden. In het papieren blad is informatie te vinden over de verschillende campagnes van missionaire ontwikkelingsorganisaties die op het kerkelijk collectenrooster staan. Daarnaast veel achtergrondartikelen en informatie over alles wat speelt op het gebied van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.  De digitale nieuwsbrieven zijn bedoeld om de abonnees tussentijds actuele informatie te geven.  Lees meer via: www.missionaire-agenda.nl

Delen