Nieuwsbrief Missionaire Agenda is uit

Logo nieuwsbrief Missionaire Agenda

Na de nieuwsbrief Bewogenheid, is ook de Nieuwsbrief Missionaire Agenda in een nieuw jasje gestoken. Het eerste nummer in de nieuwe vormgeving is zojuist verzonden aan alle abonnees.

Aanvulling op tijdschrift

De digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda is een aanvulling op het papieren tijdschrift dat vier maal per jaar verschijnt. De nieuwsbrief vormt een aanvulling met kort nieuws, actuele informatie en activiteiten op het gebied van Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Het tijdschrift Missionaire Agenda is een blad voor vrijwilligers, pastores en religieuzen die zich inzetten in parochies en hun gemeenschappen op het gebied van Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk. Het blad wordt uitgegeven door de KNR en Uitgeverij Abdij van Berne. In elk nummer staat informatie over de campagnes waarvoor in de komende maanden wordt gecollecteerd in de kerken. Daarnaast geeft het blad achtergrondinformatie over thema’s als vluchtelingen, zorg voor de schepping en gerechtigheid. Ook laat het voorbeelden zien van actieve groepen in parochies die zich op bijzondere wijze inzetten voor dit werk.

In deze nieuwsbrief

Evenals voor de nieuwsbrief Bewogenheid, gebruikt de KNR voor deze nieuwsbrief een nieuw programma. Ook is gekozen voor een frisse nieuwe lay-out die beter aansluit bij de vernieuwde KNR-website. In deze eerste nieuwsbrief is te lezen over de activiteiten van religieuzen voor Oekraïne, over de nieuwe Missionaire Agenda die twee weken geleden verscheen. In de agenda staat een overzicht van activiteiten die de komende weken plaatsvinden.

Lees de hele nieuwsbrief

Meer over het tijdschrift Missionaire Agenda

Delen