Nederlandse vertaling slotdossier Europese continentale fase Synode beschikbaar

Nederlandse vertaling slotdocument Europese continentale fase Praag

Van 5 tot en met 11 februari 2023 vond in Praag een bijeenkomst voor de Europese continentale fase van de Synode plaats. De Nederlandse vertaling van het slotdocument van deze bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.

In oktober 2021 startte het proces voor de Bisschoppensynode 2021 -2024 ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.   De Bisschoppensynode zelf  wordt  in twee delen in oktober 2023 en oktober 2024 in Rome gehouden. Voorafgaand hieraan is een route van drie jaar uitgezet waarin de bisschoppen wordt gevraagd te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee kunnen praten in de kerk. Het proces startte met een diocesane fase, gevolgd door de continentale fase.

Europese continentale fase

140 gedelegeerden vanuit de 39 bisschoppenconferenties van Europa kwamen samen in de Tsjechische hoofdstad. Daarnaast waren er nog ruim 200 online deelnemers. Gedurende vier dagen is gesproken over het werkdocument voor de continentale fase. Dit document met als titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ is samengesteld op basis van de wereldwijde inbreng tijdens de diocesane fase. In Praag brachten de verschillende delegaties hun reacties op dit document in. Vanuit Nederland namen Mgr. van den Hende, pater Richard Steenvoorde OP, mevrouw Lisette van Oordt  en prof. Monique van Dijk-Groeneboer deel. Deze laatste hield een interventie namens de Nederlandse delegatie. Op de Synodepagina van deze website is deze interventie te vinden.

Aan het einde van de bijeenkomst is de ontwerptekst voorgelezen van het gezamenlijke slotdocument. Het was de synthese van alle reacties die geklonken hadden. De Nederlandse vertaling van het definitieve slotdocument is verzorgd door de projectgroep Luisterend op weg. Deze is ook te vinden op de officiële Vaticaanse website van de Synode. Daar kunt u ook de slotdocumenten vanuit andere continenten lezen.

In oktober is de eerste bijeenkomst van de Bisschoppensynode. Het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor deze bijeenkomst, wordt in juni verwacht. De projectgroep zal ook nu voor een Nederlandse vertaling zorgen.

Download de Nederlandse vertaling Slotdocument Europese continentale fase

Nieuwsbrief en website ‘Luisterend op weg’

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bundelen hun krachten in het wereldwijde synodale proces dat door paus Franciscus is opgestart. Met dit proces nodigt de paus alle gedoopten uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerk van morgen. Om een impuls te geven aan deze oproep presenteren deze drie katholieke organisaties  een nieuw gezamenlijk initiatief ‘Luisterend op weg’.

De titel van het project geeft aan wat de kern is van een synodale kerk, namelijk een gemeenschap waar iedereen naar elkaar luistert,  ook naar hen wiens stem niet gehoord wordt. Deze bijzondere katholieke samenwerking wil deze manier van kerk-zijn voor hun achterbannen stimuleren met het oog op de toekomst van de kerk.

Inmiddels is de website Luisterend op weg online. Ook kunt u zich daar inschrijven voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van activiteiten, handreikingen en nieuwe ontwikkelingen rond de Synode.

 

Zie ook:

 

 

Delen