Livestream Synode Café – 13 september 2023: Bijpraten over het synodaal proces

Aankondiging Synode Café 13 september 2023

Woensdag 13 september 2023 vindt het eerste Synode Café plaats, dat te volgen is via een livestream. Daan Savert en Nadia Kroon ontvangen in theatercafé De Leeuw in Arnhem diverse gasten en spreken met hen over alles wat er speelt rondom het synodaal proces in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de spannende weg waarvoor paus Franciscus twee jaar geleden alle gelovigen wereldwijd heeft uitgenodigd.

Daan Savert was dit jaar coördinator van de Laudato Sí Alliantie en Nadia Kroon is dominicanes, columnist en pastoraal werkster. Deze twee dertigers zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom het synodaal proces.

Enthousiasme en weerstand

Te gast is onder anderen Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Hij duidt wat er tot nu toe op gang is gekomen en wat we kunnen verwachten van de synodebijeenkomst die in oktober in Rome plaatsvindt.
Jezuïet Jos Moons is onderzoeker aan de Katholieke Universiteit in Leuven, gespecialiseerd in het thema synodaliteit. Hij spreekt over het enthousiasme, maar ook over de weerstand rondom deze kerkelijke vernieuwingen.
Fokke Wouda is coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en komt vertellen over de grote internationale Taizébijeenkomst op het Sint-Pietersplein op 30 september.
Zuster Lieve van de Vijver, trappistin van abdij Koningsoord, vertelt over het initiatief van religieuzen om te bidden voor de synode en de bundel die daarvoor speciaal is uitgebracht.

Wat gebeurt er in het land?

In de uitzending komen ook diverse lokale initiatieven aan bod die in Nederland georganiseerd worden om van onderop het synodaal proces in Nederland te stimuleren.

Livestream en podcast

Je kunt via de livestream meekijken en reageren op het Synode Café. Na afloop is het cafégesprek online terug te kijken via YouTube en terug te luisteren als podcast. Woensdag 25 oktober 2023 vindt het tweede Synode Café plaats, opnieuw te volgen via een livestream.

Luisterend op weg

Het Synode Café is een initiatief van ‘Luisterend op weg’, een gezamenlijk project van het bisdom van Den Bosch, de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen en het Netwerk Katholieke Vrouwen. Zie ook: www.luisterendopweg.nl

Zie ook: Gebedenbundel voor de synode

 

Delen