Kleine zusters van de H. Joseph nemen ‘afscheid’ van hun bisdom

Zuster Beatrice (Kleine zusters van de H. Josehph) ontvangt een ere plaquette van bisdom Roermond
Zuster Beatrice ontvangt de plaquette uit handen van vicaris-generaal Maessen. Foto: Matheu Bemelmans, bisdom Roermond

De ‘Kleine zusters van de H. Joseph’ hebben maandag 8 mei officieel ‘afscheid genomen’ van het bisdom Roermond. Na 150 jaar zijn de zusters nu erkend als een congregatie van pauselijk recht. Sinds de oprichting in 1872 vielen ze onder verantwoordelijkheid van het bisdom, nu rechtstreeks onder het Vaticaan. Dat is van belang, omdat de meeste zusters inmiddels uit Afrika komen en daar ook wonen en werken.

150 jaar nauwe banden

Met een eucharistieviering in de kapel van hun klooster Huize De Berg in Heerlen vierden de zusters ‘150 jaar goede band met het bisdom Roermond’. De mis werd opgedragen door vicaris-generaal René Maessen, die de zieke bisschop Harrie Smeets vertegenwoordigde. Ook oud-bisschop Frans Wiertz was aanwezig, evenals deken Hans Bouman van Heerlen. De zusters bedankten het bisdom Roermond voor de nauwe band die er anderhalve eeuw heeft bestaan. Zo hebben de zusters vele jaren in Rolduc gewerkt en bij het bisdom in Roermond.

Op zijn beurt bedankte vicaris-generaal Maessen de zusters voor hun missionair getuigenis en hun inzet voor de Kerk. Als dank schonk hij de zusters een plaquette met een afbeelding van het Lam Gods, een kopie van een afbeelding in de bronzen deur van de Sint-Servaasbasiliek, de grafkerk van de eerste Limburgse bisschop.

Helpen waar niemand helpt

De ‘zusters van Heerlen’, zoals de congregatie ook vaak wordt genoemd, werden eind 19e eeuw gesticht door Mgr. Petrus Joseph Savelberg om de noden in de opkomende mijnstreek te lenigen. Onder het motto ‘helpen waar niemand helpt’ gingen de zusters op tal van plaatsen aan de slag, ook buiten Limburg. Begin 20e eeuw openden ze ook missieposten in China, Indonesië en Kenia en Tanzania.

De afgelopen 150 jaar zijn er meer dan drieduizend vrouwen toegetreden tot de ‘kleine zusters’. De congregatie telt op dit moment bijna 200 leden, van wie er 54 in Nederland wonen. De andere zusters zijn actief in Afrika. Een aantal Afrikaanse zusters is momenteel in Nederland vanwege het kapittel dat onlangs werd gehouden. Zij luisterden de viering op met zang en dans.  De provincie in Indonesië is bijna tien jaar geleden een zelfstandige congregatie geworden. De zusters blijven in Heerlen wonen, maar de leiding van de congregatie is nu in handen van Afrikaanse zusters. Zuster Beatrice  Khasalamwa is gekozen tot generaal overste.

 

Het bisdom Roermond maakte een uitgebreide fotoreportage

Zie ook: Film over de Kleine zusters van de H. Joseph en de opvang van Oekraïners

 

Delen