Film voor Roepingenzondag: Vreugde verbindt

Filmpje roepingenzondagn2022

Zondag 8 mei is het Roepingenzondag. Het thema is dit jaar  Vreugde verbindt. Speciaal voor deze dag is er een kort filmpje gemaakt. Verschillende religieuzen, priesters en diakens geven antwoord op de vraag wat hen vreugde geeft in hun roeping. Ook vertellen zij over hun liefde voor God en daarmee de keuze voor dit leven.

 

Roepingenzondag

Poster Roepingenzondag 8 mei 2022Ieder jaar wordt op de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag georganiseerd. Op deze zondag wordt ons gebed gevraagd voor roepingen tot religieus leven, voor priesters en diakens en voor anderen die hun leven willen inzetten in dienst van God. De bisdommen en de KNR werken samen in het IRO, het interdiocesaan roepingenoverleg. Het IRO ontwikkelt onder meer het materiaal voor de Roepingenzondag en organiseert de Nationale roepingenweek. Voor de Roepingenzondag van 8 mei is er een poster en zijn er voor ieder bisdom verschillende flyers. Op de achterzijde van de flyers staat een gebed van zuster Angela Holleboom voor roepingen. In het verleden werden er ook boekjes gemaakt met roepingsgebeden. Een deel daarvan is nog verkrijgbaar bij de KNR

Vreugde verbindt

Paus Franciscus begon zijn brief Evanelii gaudium (de vreugde van het evangelie) met de woorden:  “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1).
Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus.

Gebed

Liefdevolle God,

die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,

dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.

In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.

Amen.

Zr. Angela Holleboom OSC
Abdis van de zusters Clarissen te Megen

Meer weten? Kijk bij Huis van de Roeping

Delen