Huis van de Roeping

Zou het leven in een klooster iets voor mij kunnen zijn?
Het Huis van de Roeping ondersteunt het verkennen van je religieuze roeping. Wij bieden daarvoor allerlei mogelijkheden, zoals:

  • Informatiemateriaal en films,
  • Oriëntatie-dagen,
  • Persoonlijke gesprekken,
  • Het bezoeken van kloostergemeenschappen.

Tegelijk proberen we daarbij het netwerk te versterken van ordes, congregaties, abdijen, bewegingen en religieuze gemeenschappen waar nieuwe leden welkom zijn.

Roeping? Ik?

“Kom, volg mij.” Het zijn maar drie woorden.

Maar ingaan op deze uitnodiging leidt tot een verbondenheid die je niet meer loslaat:
Je levensweg wordt een religieuze weg. Je leven is je antwoord.

Klinkt dat eng? Spannend?
Natuurlijk, maar je hoeft die weg niet alleen te gaan.
Je roeping, je levensweg, kun je delen met geestverwanten, in broeder- of zusterschap.
Op een manier die bij jou past, want het blijft altijd jouw weg.

Religieus leven is een leven van toewijding aan God, aan een groep of gemeenschap en aan de naaste.
Geraakt door Jezus Christus en het evangelie, biedt het ruimte voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid.

Religieus Leven – iets voor jou? Een uitdaging?
Voor informatie of een oriënterend gesprek over jouw roeping kun je je wenden tot het Huis van de Roeping.