Boodschap van de paus voor Roepingenzondag

Paus Franciscus

Met zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen, in Nederland beter bekend als Roepingenzondag, wil paus Franciscus dit jaar nadenken over roeping in de context van een synodale Kerk. Een Kerk die luistert naar God en naar de wereld. Roepingenzondag is op 8 mei en in Nederland is het thema ‘Vreugde Verbindt’.

‘In een tijd waarin de koude wind van oorlog en onderdrukking waait en waarin wij de tekenen van polarisatie zien, zijn wij als Kerk een synodaal proces begonnen: wij voelen de dringende noodzaak om samen op weg te gaan, waarbij wij de geest van luisteren, deelnemen en delen cultiveren’, schrijft de paus.

Iedereen is geroepen

Hij ziet ook synodaliteit, het samen op weg gaan, als een roeping die fundamenteel is voor de Kerk. “Wij weten dat de Kerk bestaat om te evangeliseren, om uit te gaan en om het zaad van het Evangelie in de geschiedenis te zaaien. Deze zending kan alleen worden volbracht als op elk terrein van pastorale activiteit wordt samengewerkt en, wat nog belangrijker is, alle leerlingen van de Heer erbij worden betrokken.” De paus wijst erop daarbij geen onderscheid te maken tussen priesters en leken. Ieder van ons heeft zijn of haar eigen roeping. “Alle gedoopten, wat hun positie in de Kerk ook is, zijn getuigen van het Evangelie.” Zoals een kunstenaar in elke blok marmer een beeld ziet, zo ziet God in ieder van ons een rol weggelegd. “Roeping is, evenals heiligheid geen buitengewone ervaring die alleen is weggelegd voor enkelen. Zoals de ‘heiligheid van de heiligen die naast je wonen'(zie Gaudete et Exsultate 6-9), zo is er ook een roeping voor iedereen, want Gods blik en roepstem zijn tot ieder van ons gericht.”.

Als de tegels van een mozaïek

Paus Franciscus schrijft dat wij als christenen niet alleen individueel een roeping ontvangen, maar dat wij ook gezamenlijk worden geroepen. ‘Wij zijn als de tegels van een mozaïek. Ze zijn allemaal mooi op zich, maar pas als ze samengevoegd worden, vormen ze een beeld.’ Hij noemt dit ‘het mysterie van de Kerk: een viering van verschillen, een teken en instrument van alles waartoe de mensheid geroepen is. Daarom moet de Kerk steeds meer synodaal worden: in staat om samen op te trekken, verenigd in harmonieuze verscheidenheid, waar iedereen actief kan deelnemen en waar iedereen iets heeft in te brengen.’

Lees de complete boodschap van paus Franciscus op rkkerk.nl. (In het Engels, de Nederlandse vertaling volgt later).

Meer over Roepingenzondag en roeping tot religieus leven

Bekijk ook het filmpje dat speciaal voor deze Roepingenzondag werd gemaakt

Delen