Lioba School voor Vrede

De School voor Vrede is gesticht door het St. Liobaklooster, vanuit de diep gevoelde wens bij te dragen aan een wereld waarin jongeren kunnen ervaren dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een vredevollere wereld.  Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog, het begint vrede in en met jezelf en de wereld rondom je.
De School voor Vrede is gehuisvest in een zijvleugel van het St. Liobaklooster en maakt dit tot een unieke plek. De spiritualiteit van de kloostergemeenschap reikt voorbeelden aan om naar het eigen leven te vertalen; de stilte; de vier geloftes; samenleven; kunstambacht; relatie tot God  en liefdevolle aandacht voor de schepping. En dat biedt deelnemers ruimte en inspiratie om hun eigen spiritualiteit te ontdekken.

De ruimte

Groepen tot maximaal 12 personen zijn welkom. Er zijn eenvoudige eenpersoonskamers en twee grote gemeenschappelijke ruimten voor diverse activiteiten. De meeste groepen hebben een eigen programma, ook is mogelijk dat de kloostergemeenshap activiteiten verzorgt. De vieringen in de kapel vrij toegankelijk.
Voor meer informatie www.schoolvoorvrede.nl. of www.liobaklooster.nl

Amaniprojecten in de School voor Vrede,
voor vrouwen uit andere culturen in Nederland.

De School voor Vrede kreeg van het Amani Ineke Lelijveld Mulder fonds het verzoek om activiteiten, projecten, en programma’s te maken met een zwaartepunt op activiteiten voor vrouwen die in Nederland wonen en afkomstig zijn uit andere culturen.  Amani is Swahili voor Vrede. We organiseren jaarlijks enkele projecten. Jongeren kunnen hier individueel aan deelnemen. Hou de agenda van de School voor Vrede in de gaten of vraag naar de mogelijkheden.
Nog mooier is misschien de kans om als groepje jongeren zelf mee te werken aan het organiseren van een Amani-project, bijvoorbeeld op het vlak van integratie van vluchtelingenvrouwen, of van  emancipatie van vrouwen van kleur in Nederland.