Schema mogelijkheden bij lang verblijf in Nederland

A. Verblijf- en werkmogelijkheden bij verblijf langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar

GVVA IS NOG GELDIG
 • U kunt de IND verzoeken de arbeidsmarktaantekening te wijzigen naar “ARBEID VRIJ TOEGESTAAN”.
 • Hiervoor dient het IND-formulier: “AANVRAAG VERVANGING OF VERNIEUWING VREEMDELINGENDOCUMENT OF DOCUMENT STAATLOOSHEID, OF AANVRAAG VREEMDELINGEN IDENTITEITSBEWIJS TYPE W”
VERLENGEN GVVA
 • Bij verlenging van de GVVA wordt de arbeidsmarktaantekening automatisch aangepast naar: “ARBEID VRIJ TOEGESTAAN”.
 • Het IND-formulier voor verlenging is nr. 7048: AANVRAAG VERLENGING VERBLIJFSVERGUNNING VOOR VERBLIJF EN ARBEID.
 • De beslistermijn voor de IND is 90 dagen.
 • De leges bedragen € 380, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.
VERBLIJFSVERGUNNING ARBEID IN LOONDIENST
 • De religieus heeft (zicht op) een betaalde baan.
 • De religieus heeft tenminste een jaarcontract ten tijde van de aanvraag
 • Het loon moet tenminste het wettelijk minimumloon bedragen.
 • Het IND-formulier hiervoor is nr. 7022: “AANVRAAG VOOR VERBLIJFSDOEL ARBEID IN LOONDIENST-REGULIER (VREEMDELING)
 • De beslistermijn voor de IND is 90 dagen.
 • De leges bedragen € 380, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.
VERBLIJFSVERGUNNING VOOR ONBEPAALDE TIJD
 • Inkomensvereiste:
  • minimaal jaarinkomen nog te ontvangen op moment bij aanvraag of op moment van datum van beslissing middels arbeid in loondienst of als zelfstandige
  • SV loon en normbedrag € 1.448,58 excl. vakantiegeld (2024); voor actuele normbedragen raadpleeg de IND-site via de link onderin.
 • Inburgeringsexamen
 • Vul hiervoor in het IND-formulier nr. 6009: “AANVRAAG VERBLIJFSVERGUNNING EU LANGDURIGE INGEZETENE OF EEN VERBLIJFSVERGUNNING REGULIER VOOR ONBEPAALDE TIJD”
 • De beslistermijn voor de IND is 6 maanden.
 • De leges bedragen: € 228, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.
NEDERLANDER WORDEN DOOR NATURALISATIE
 • Arbeid is vrij toegestaan
 • Men doet afstand van de eerdere nationaliteit
 • Men heeft het inburgeringsexamen met minimaal A2-niveau met succes afgelegd.
 • De beslistermijn voor de IND is 12 maanden.
 • De leges bedragen: € 1.023, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.

B. Verblijf- en werkmogelijkheden bij verblijf langer dan 10 jaar

VERBLIJFSVERGUNNING VOOR ONBEPAALDE TIJD
 • Geen inkomenstoets
 • Arbeid is vrij toegestaan
 • Inburgeringsexamen is vereist
 • De beslistermijn voor de IND is 6 maanden.
 • De leges bedragen: € 228, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.
NEDERLANDER WORDEN DOOR NATURALISATIE
 • Geen inkomenstoets
 • Arbeid is vrij toegestaan
 • Men doet afstand van de eerdere nationaliteit
 • Men heeft het inburgeringsexamen met minimaal A2-niveau met succes afgelegd.
 • De beslistermijn voor de IND is 12 maanden.
 • De leges bedragen: € 1.023, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.

C. Verblijf- en werkmogelijkheden bij verblijf langer dan 15 jaar

NEDERLANDER WORDEN DOOR OPTEREN
 • De leeftijd is 65 jaar of ouder
 • Men hoeft geen afstand te doen van de eerdere nationaliteit
 • Inburgeringsexamen is niet verplicht
 • Er is geen inkomenstoets
 • De beslistermijn voor de IND is 13 weken.
 • De leges bedragen: € 217, – (2024); voor actuele tarieven raadpleeg de IND-site via de link onderin.

Actuele legeskosten en normbedragen voor de inkomenseisen